Nyheter

– Arbeidslivet forandrer seg i rekordfart, høyt utdannede må henge med

Regjeringen har nedsatt et utvalg for en storstilt kompetansereform i arbeidslivet. Akademikerne mener at det er viktigere enn noensinne at høyt utdannede også får muligheter til å bygge mer kompetanse.
-- Arbeidslivet forandrer seg i rekordfart, høyt utdannede må henge med
Samfunnspolitisk seniorrådgiver i Akademikerne, Joakim Østbye, går inn i offentlig utvalg som skal utrede hvordan partene i arbeidslivet kan legge bedre til rette for omstilling og læring i arbeidslivet.
20. juni, 2023 – Oppdatert 23. juni, 2023

Kongen i statsråd nedsatte i dag et partssammensatt utvalg som skal komme med forslag til hvordan en kompetansereform kan innrettes for å bidra til kompetanseutvikling for grønn omstilling og økt innovasjons- og konkurransekraft i arbeidslivet. 

Samfunnspolitisk seniorrådgiver i Akademikerne, Joakim Østbye skal sitte i utvalget. Han har jobbet mange år med kompetansepolitikk i Akademikerne. Han har også erfaring fra Econa og Tekna. 

– Jeg ser fram til utvalgsarbeidet. Vi må øke deltakelsen i livslang læring på alle nivåer. Høyt utdannede trenger også kompetanse påfyll, sier Østbye.

Utvalget ledes av tidligere leder av Norsk Hydro Svein Richard Brandtzæg. Han har også vært styreleder ved NTNU.

Utvalgsmedlemmene er:

 • LO: LO-sekretær Trude Tinnlund, Fredrikstad
 • NHO: Advokat Gro Øien, Rælingen
 • YS: Nestleder Lizzie Ruud Thorkildsen, Drammen
 • Spekter: Fagsjef Trond Bergene, Lillestrøm
 • KS: Avdelingsdirektør Bjarte Rørmark, Oslo
 • Virke: Fagsjef Kristine Bettum, Oslo
 • Akademikerne: Seniorrådgiver Joakim Østbye, Oslo
 • Unio: Fagsjef Eli-Karin Flagtvedt, Oslo
 • Kommunal- og distriktsdepartementet: Utredningsleder Turid Sem

Teknologi og grønt skifte

Akademikerne er opptatt av at arbeidstakere skal henge med på teknologiutviklingen og bidra til det grønne skiftet.

Arbeidslivet forandrer seg i rekordfart. Vi må holde oss oppdaterte for å henge med og være konkurransedyktige. Vi jobber på nye måter og vi jobber med andre ting enn før, og disse endringene ser ut til å eskalere. Det krever en helhetlig tilnærming og tilpassede ordninger for ulike grupper, sier Østbye.

Utvalget skal legge frem sin rapport 31. oktober 2024. Den skal ta utgangspunkt i at det er arbeidslivet selv som har hovedansvaret for kompetanseutvikling for dem som er i arbeid. 

Kunnskapsgrunnlaget skal omfatte både offentlig og privat sektor, og alle utdanningsnivå. Distriktspolitiske konsekvenser av alle forslag skal utredes.

Utvalget skal blant annet jobbe med følgende punkter:

 • Muligheter og virkemidler for læring i arbeidslivet i Norge
 • Hvordan kan det legges til rette for at det utvikles kostnadseffektive utdannings- /kompetanseutviklings muligheter av god kvalitet, tilpasset behovene i arbeidslivet?
 • Ulike modeller for å stimulere til etter- og videreutdanning
 • Hvordan kan staten, arbeidsgiver og arbeidstaker legge enda bedre til rette for læring i arbeidslivet?
 • Hvordan kan det videreutvikles modeller for realkompetansevurdering og verdsetting av kompetanse utviklet i arbeidslivet?