Forventer reallønnsvekst for kommuneansatte

– Kommune-Norge er helt avhengig av høyt utdannede for å levere gode tjenester og da må vi investere i dem, sier leder i Akademikerne kommune Tonje Leborg.
Forventer reallønnsvekst for kommuneansatte
27. april, 2023 – Oppdatert 05. juni, 2023

Torsdag klokken 12 startet årets tariffoppgjør i kommunesektoren etter forsinkelser på grunn av streiken i frontfagsoppgjøret.

Akademikerne forhandler sentralt for omkring 5000 lektorer og lærere. De andre medlemmene i kommunesektoren, rundt 22 000, forhandler sin lønn kollektiv og lokalt i kommunene. 

Undervisningspersonale har hatt en svakere lønnsvekst enn alle andre kommuneansatte de siste årene.

– Det er rekrutteringsutfordringer i skolen. Vi har for eksempel så mange som 20 prosent ukvalifiserte i videregående skole. De som jobber i skolen må ha en god lønnsutvikling for at vi skal kunne beholde og rekruttere de beste.

Akademikerne krever at forhandlingene skal skje lokalt i årets oppgjør – og jobber på sikt for å endre lønnssystemet for lektorene, til et lokalt forhandlingssystem, som er vanlig i resten av arbeidslivet.

– Systemet er rett og slett dårlig egnet til å rekruttere og beholde undervisningspersonale skolene har behov for. Med lokale forhandlinger kan den enkelte skole bruke lønn som et reelt verktøy for å sikre seg den kompetansen de trenger. Det er de lokale partene i kommunene som ser behovene og vet hvilken kompetanse som trengs, sier Leborg. 

Forventer reallønnsvekst

– Vi krever reallønnsvekst for alle våre medlemmer. Lønnsgapet til privat sektor kan ikke fortsette å øke, sier Leborg.

Mange kommuner sliter med å rekruttere og beholde høyt utdannede. En rapport fra Menon Economics, gjort på oppdrag for Akademikerne, viser at spesielt de små kommunene sliter med attraktiviteten. Nesten 2 av 3 små kommuner har ingen eller veldig få kvalifiserte søkere på stillinger som lyses ut.

Kommuner sliter blant annet med å ansette og holde på psykologer, jurister og leger. Nøkkelkompetanse som kommunene må ha for å gi innbyggerne de tjenestene de må og bør få. 

– Konkurransedyktig lønn kan brukes for å gjøre kommuner til mer attraktive arbeidsplasser. Vi forventer reelle, lokale forhandlinger ute i kommunene, og at resultatet i frontfaget ikke blir tredd nedover hodet på oss slik vi har opplevd de siste årene. Da risikerer vi at gapet til privat sektor vokser, i tillegg til at kommunene får større problemer med få tak i og holde på fagpersoner.

Fristen for å komme til enighet er midnatt 1. mai.