Nyheter

STATSBUDSJETTET: Prioriterer forskning, men kutter bevilgningene til universitetene

– Det er gledelig at regjeringen vil investere i forskning. Samtidig bekymrer det meg at regjeringen vil kutte i budsjettene til universitetene og høyskolene i en tid der vi må satse på høy kompetanse, sier Akademikernes leder Lise Lyngsnes Randeberg.
STATSBUDSJETTET: Prioriterer forskning, men kutter bevilgningene til universitetene
Akademikernes leder er bekymret for at kutt i bevilgningene til universitetene og høyskolene vil ramme grunnforskningen som skjer i sektoren.
05. oktober, 2023 – Oppdatert 06. oktober, 2023

Regjeringen foreslår å bruke 48,6 milliarder kroner på forskning og utvikling. Budsjettet gir en nominell økning på om lag 4,6 mrd. kroner fra saldert budsjett 2023, og en realøkning på 5,6 prosent. Samtidig kutter regjeringen i bevilgningene til universitetene og høyskolene med 0,7 prosent sammenliknet med revidert budsjett for 2023.

- Investering i ny kunnskap og forskning er det vi trenger for å skape nye og mer bærekraftige arbeidsplasser. Det er gledelig at forskningsbudsjettet i år får realvekst og satsingen på kunstig intelligens og grønt industriløft er velkomment. Jeg blir bekymret for om kuttene vil ramme mye av den viktige grunnforskningen som skjer i sektoren, sier Randeberg.

Viktig satsing på kunstig intelligens

Randeberg mener en grønn omstilling med et teknologisk skifte, digitalisering og kunstig intelligens vil forandre måten vi jobber på. Alt dette setter krav til å utvikle ny kunnskap.

Regjeringen vil investere én milliard kroner i forskning på kunstig intelligens de neste fem årene. Satsingen skal romme forskning på digitale teknologier, hvordan kunstig intelligens påvirker samfunnet og anvendelse i næringslivet og offentlig sektor på neste års budsjett. Satsningen finansieres ved å ikke prisjustere andre poster på budsjettet. Det betyr i realiteten store kutt i en tid med høy inflasjon.

- Kunstig intelligens er allerede i bruk, for eksempel i industrien og helsevesenet, og gir oss nye og bedre måter å jobbe på. Samtidig utfordrer det samfunnet på nye måter. Forskningssatsingen er veldig velkommen, men det er synd regjeringen kutter annen forskning for å finne plass til satsningen, sier hun.

Grønn industrisatsing viktig, men mangelfull

Regjeringen foreslår en pakke på 15 milliarder kroner som skal bidra til grønn omstilling blant annet ved å styrke tilgang på egenkapital, garantier, lån og tilskudd.

- Vi trenger grønne investeringer i næringslivet, og det er flott at regjeringen vil bidra med kapital og risikoavlastning. Regjeringen slår også fast at Norge trenger investeringer i forskning og utvikling for å realisere det grønne industriløftet. Men det settes ikke av nok penger i budsjettet til å følge opp ambisjonene, sier Randeberg.

Flere saker om nyheter