Etterlyser kraftsatsing på forskning i næringslivet

Akademikerne mener regjeringens bevilgninger til forskning i næringslivet ikke er nok til å oppnå målene regjeringen setter seg.
Etterlyser kraftsatsing på forskning i næringslivet
Stortinget behandler nå regjeringens utkast til statsbudsjett. Akademikerne deltar på høringer i Stortinget for å komme med innspill til statsbudsjettet. Foto: Akademikerne/​Tobias Willumstad.
26. oktober, 2023 – Oppdatert 26. oktober, 2023

– Vi har ganske hårete mål for forskning i næringslivet. Hvis vi skal få til det, må vi gjøre en ordentlig kraftsatsning, sa leder i Akademikerne Lise Lyngsnes Randeberg da hun var på budsjetthøring i næringskomiteen på Stortinget. 

Det hårete målet Randeberg siktet til er regjeringen mål om at forskning og utvikling i næringslivet skal utgjøre to prosent av BNP innen 2030. 

Akademikerne mener det må satses mer på virkemidlene innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN) og Grønn Plattform. 

– IPN er treffsikkert. Det utløser private investeringer i forskning og utvikling.

IPN er bedriftsledede prosjekter med omfattende innhold av forskning- og utvikling (FoU). Målet er at slike prosjekter skal føre til fornyelse og bærekraftig verdiskaping. Det skal også gi samfunnsøkonomiske gevinster ved at ny kunnskap og nye løsninger blir tilgjengelige.

En kjempeboom

– Interessen i næringslivet er stor og økende. Vi hadde en kjempeboom under pandemien. Vi har fått til et kjempeinitiativ der ute. Det må vi opprettholde. 

Likevel er IPN-ordningen betydelig redusert senere år. Mens det 2020 og 2021 ble innvilget 1,84 og 1,36 milliarder, sank det i 2022 og 2023 til henholdsvis 820 og 971 millioner. I dag blir mange prosjekter med høyeste karakter avvist. 

– Det er en forspilt mulighet for norsk næringsliv, sa Randeberg.

For 2024 foreslår regjeringen en økning med rundt 90 millioner til IPN.

– Vi ønsker at ordningen forsterkes med ytterligere 250 millioner sånn at vi kanskje kan nærme oss nivået i 2021. 

– Vi ønsker også en ny utlysningsrunde i Grønn Plattform. Det er en unik ordning som ser hele løpet fra forskning til kommersialisering og markedsintroduksjon i sammenheng. 

Også bevilgningene til Grønn Plattform har gått ned, fra 1,1 milliarder for 2020 – 2022 til 600 millioner for 2023 – 2025.

– Derfor synes vi at vi må få til en ekstra utlysningsrunde i 2024 med en ramme på minst 700 millioner. Det er mye penger, men en viktig investering i innovasjon og grønn omstilling.