Nyheter

Bra at SV vil prioritere studentene i budsjettforhandlingene

- Det er viktig at SV prioriterer studentene og at de er tydelige på at de vil fjerne den ekstraordinære arbeidsgiveravgiften, men arbeidstakerne kan ikke ta regningen, sier lederen i Akademikerne.

Bra at SV vil prioritere studentene i budsjettforhandlingene
09. november, 2023 – Oppdatert 09. november, 2023

Torsdag la SV frem sitt alternative budsjett før de skal inn i budsjettforhandlinger med regjeringen. 

SV foreslår å øke den årlige studiestøtten fra omtrent 138 000 kroner til 166 000 kroner. 

– Vi er veldig glade for at SV så tydelig prioriterer studentene. En studiestøtte på 2500 kroner mer i måneden vil være en vesentlig økning og vil gjøre hverdagen til studentene enklere i trange tider, sier leder i Akademikerne Lise Lyngsnes Randeberg. 

Akademikerne mener dette er viktig fordi dagens studiestøtte ikke strekker til. 

– Vi er bekymret for at noen velger bort utdanning fordi de ikke har råd. 

SV sier de vil også jobbe for å binde studiestøtten til grunnbeløpet i Folketrygden (G), men de vil ikke prioriterer det i årets budsjett. 

Akademikerne har lenge etterlyst at studiestøtten bindes til 1,5 G for å gi studentene økonomisk forutsigbarhet. 

Vil halvere den ekstra arbeidsgiveravgiften 

Budsjettpartneren til regjeringen vil også å halvere den ekstraordinære arbeidsgiveravgiften, en skatt regjeringen innførte i fjor for å få budsjettet til å gå i balanse. SV vil på sikt skrote hele avgiften. 

– Isolert sett er det bra at SV vil halvere den midlertidige, ekstraordinære avgiften på inntekter over 850 000 kroner. Dette er en avgift vi har vært sterkt imot, og som gjør det dyrere å ansette og beholde høykompetent arbeidskraft. Men regningen kan ikke sendes fra arbeidsgiverne til arbeidstakerne. 

SV foreslår til gjengjeld å øke inntektsskatten, formueskatten og foreslår en ny boligskatt for de med inntekt over om lag 800 000 kroner. Det vil si at SV velter regningen ved å redusere den ekstraordinære arbeidsgiveravgiften over på arbeidstakerne. 

– Det er veldig uklokt i en tid der behovet for høyt utdannet arbeidskraft er større enn noensinne. 

Det å ta utdanning må bli mer lønnsomt, ikke mindre.