Nyheter

Strømstøtten: — Kloke tiltak, men flere burde få tilgang til enøkstøtte

Akademikerne er tilfredse med at regjeringens strømstøtte til næringslivet er begrenset og legger til rette for strømsparing, men mener flere bedrifter burde få støtte til å enøktiltak.

Strømstøtten: - Kloke tiltak, men flere burde få tilgang til enøkstøtte
Konstituert leder i Akademikerne Lise Lyngsnes Randeberg kommenterer regjeringens tiltak for næringslivet.
16. september, 2022 – Oppdatert 16. september, 2022

– Det er et godt grep å knytte støtten til strømforbruket og belønne strømsparingstiltak. Men regjeringen bør vurdere hvordan virksomheter som ikke kvalifiserer for ordningen kan få enøkstøtte, sier konstituert leder i Akademikerne Lise Lyngsnes Randeberg om tiltakene for næringslivet som regjeringen la frem fredag.

Enova får en viktig rolle i å bistå med støtte til kartlegging og gjennomføring av mulige enøktiltak. Akademikerne mener det derfor er viktig at regjeringen styrker Enova, slik at de har nødvendig kapasitet til å møte den store etterspørselen som vil komme. De må også sørge for at ordningene der er godt kjent, forutsigbare, effektive og enkle å bruke. 

– Det er også bra at regjeringen vil legge til rette for at flere virksomheter kan sikre seg langsiktige fastprisavtaler. Samtidig er det helt nødvendig, slik næringsministeren lover, at regjeringen jobber med å fremskynde kraftutbygginger. 

De høye strømprisene har medført betydelig høyere kostnader for næringslivet. Akademikerne har i møter med næringsminister Jan Christian Vestre vært tydelige på at det er behov for en låneordning og grep for å sikre strømsparing. Samtidig har Akademikerne uttrykt skepsis til en generell strømstøtteordning fordi den kan lede til høyere renter, økt inflasjon og høyere kronekurs. 

– Det viktigste for oss er at tiltakene skal støtte opp under energisparing. Vi er tilfredse med å bli hørt på dette.