Nyheter

Jubler over at regjeringen snur: Bevilger penger til fri og grunnleggende forskning likevel

Akademikerne er lettet og glade for at regjeringen har lyttet til aktørene i sektoren og sletter gjelden til Forskningsrådet. Dette betyr at det er penger til fri og grunnleggende forskning på budsjettet for neste år.

Jubler over at regjeringen snur: Bevilger penger til fri og grunnleggende forskning likevel
Leder i Akademikerne Lise Lyngsnes Randeberg er glad og lettet over at unge forskere får penger til fri og grunnleggende forskning også neste år.
25. november, 2022 – Oppdatert 26. november, 2022

– Det er en god nyhet og noe vi har jobbet hardt for. Disse forskningsmidlene er viktige fordi de finansierer grunnleggende og fri forskning, som senere ofte danner grunnlaget for innovasjoner i tjenester og produkter, sier Lise Lyngsnes Randeberg og gir regjeringen ros for å lytte til aktørene i sektoren.

Da statsbudsjettet for 2023 ble lagt frem i oktober var det ikke satt av penger til utlysning av fri prosjektstøtte til unge forskertalenter (Fripro) neste år. Det har bekymret Akademikerne og mange andre i sektoren. Fredag kom beskjeden om at Forskningsrådets gjeld skal slettes, og det blir utlysning og tildeling av Fripro i 2023.

– Fripro-midler er også ofte inngangsporten for mange unge forskere til en forskerkarriere. Derfor er det en lettelse at regjeringen likevel setter av penger til dette neste år fordi det gir en større forutsigbarhet for unge forskere. Uten fripro-midler risikerer vi å miste mange forskertalenter, sier hun

Fripro finansierer grunnleggende, fri forskning. Prosjektideene kommer fra forskerne selv. Det er også inngangsporten for mange unge forskere til en forskerkarriere. 

Det er i nysalderingen av inneværende års statsbudsjett at regjeringen har funnet 1,64 milliarder kroner som de vil tildele som en engangsbevilgning til Forskningsrådet.

– Det må prioriteres i en tid med knappe ressurser. Forskning er definitivt en klok investering fordi det bidrar sterkt til å sikre vår velferd og verdiskaping. Investerer vi ikke i forskning i dag, kan vi ikke hente ut gevinstene i morgen, sier Randeberg.