Nyheter

Frykter konsekvensene av strengere innleieregler: – Treffer for bredt

Akademikerne frykter at lovendringene som regjeringen foreslår rammer mange arbeidstakere som i dag har faste jobber med gode arbeidsvilkår i konsulent- og rådgivningsbransjen.

Frykter konsekvensene av strengere innleieregler: – Treffer for bredt
Konstituert leder i Akademikerne Lise Lyngsnes Randeberg er bekymret for at regjeringens foreslåtte innstramninger i innleiereglene kan ramme arbeidstakerne selv.
06. mai, 2022 – Oppdatert 06. mai, 2022

I januar varslet regjeringen innstramming i innleiereglene. Utgangspunktet til regjeringen er at de vil hindre sosial dumping og sikre flere arbeidstakere faste, direkte ansettelsesforhold.

Akademikerne støtter de fleste av forslagene regjeringen har hatt på høring. Men regjeringens forslag om å oppheve adgangen til innleie ved arbeid av midlertidig karakter vil kunne ramme tusenvis av ansatte i konsulent- og rådgivningsbransjen som i dag har gode og trygge arbeidsvilkår.

– I motsetning til forslaget om forbud mot innleie for bygningsarbeid i Oslo, som treffer der de faktiske problemene er, treffer dette forslaget svært bredt og alle næringer, sier konstituert leder for Akademikerne, Lise Lyngsnes Randeberg. 

SE: Akademikerne i debatt med Arbeiderpartiet i Dagsnytt 18

Frykter mer midlertidighet 

Det er anslagsvis 130 000 ansatte i konsulent- og rådgivingsbransjen i Norge, mange av disse er akademikere, blant annet jurister, økonomer, samfunnsvitere, arkitekter og teknologer. Disse leies ut i korte eller lengre perioder fordi virksomheter trenger deres spisskompetanse til tidsbegrensede prosjekter. 

Akademikerne mener forslagene til innstramming i innleiereglene vil kunne føre til at mange som i dag jobber i konsulent- og rådgivingsbransjen må ansettes direkte hos dem som leier arbeidskraft i dag.

– Forslaget vil for disse ansatte kunne føre til at man må gå fra faste jobber med gode arbeidsvilkår, til midlertidige stillinger, fordi det ikke lengre vil være lovlig å leie inn deres spisskompetanse for en periode. 

Dette mener Akademikerne er et paradoks for en regjering som hevder de jobber for et tryggere arbeidsliv. 

– Akademikerne frykter at innstrammingene vil gjøre det vanskelig for denne bransjen å selge tjenestene sine, og at de ansatte går en mer usikker fremtid i møte. 

LES: Frykter nye regler vil ramme arbeidstakerne selv — NRK

Må konsekvensutredes

Akademikerne advarer videre mot at lovendringene kan føre til dårligere tilgang på etterspurt, begrenset spisskompetanse. Norsk økonomi og næringsliv vil derfor kunne rammes hardt. 

– Vi har allerede betydelig mangel på spisskompetanse innen en rekke områder og alt tyder på at dette problemet er økende, forklarer Randeberg.

En løsning som regjeringen peker på, er muligheten til å avtale innleie i tariffavtaler. Men mange fagforeninger har ikke denne muligheten fordi de ikke har mange nok medlemmer. 

Akademikerne mener det er en alvorlig mangel ved forslaget at konsekvensene for konsulent- og rådgivingsbransjen ikke er utredet. 

– Regjeringen foreslår noe de ikke vet konsekvensene av, avslutter Lise Lyngsnes Randeberg.