Nyheter

Feirer 25 år med medlemsrekord

I oktober er det 25 år siden Akademikerne ble stiftet. Samtidig setter hovedorganisasjonen ny medlemsrekord med over 250 000 medlemmer. — Vi startet som en sterk stemme med nye politiske løsninger. Det er vi fremdeles et kvart århundre senere, sier konstituert leder Lise Lyngsnes Randeberg.

Feirer 25 år med medlemsrekord
Gleder seg over ny medlemsrekord: Lise Lyngsnes Randeberg
18. oktober, 2022 – Oppdatert 20. oktober, 2022

Akademikerne er den raskest voksende hovedorganisasjonen på arbeidstakersiden med nesten 10 000 nye medlemmer siden nyttår. Det samlede medlemstallet for de 13 medlemsforeningene i Akademikerne er nå 253 107, viser en ny telling.

– Det er en milepæl å nå 250 000 medlemmer, og vi setter pris på hvert eneste nytt medlem. Jo flere medlemmer, jo sterkere er vi, sier Randeberg.

Akademikerne har siden oppstarten hatt påvirkning på norsk politikk gjennom trepartssamarbeidet og den offentlige debatten, og jobber for medlemmenes interesser og at deres kompetanse forvaltes til samfunnets beste. 

– En godt utdannet befolkning er Norges største konkurransefortrinn. Det er kunnskap og kompetanse som er vårt gull. Vi jobber for at det skal lønne seg å ta utdanning og at Norge utvikler seg som kunnskapsnasjon, sier Randeberg. 

Det var Akademikernes lønnspolitikk som var utgangspunktet for stiftelsen i 1997. Akademikerne har fått gjennomslag for modernisering av lønnsforhandlingene i offentlig sektor. Gjennom lokale, kollektive lønnsforhandlinger sikres god lønnsutvikling for arbeidstakere som har investert i lang utdanning. 

– Vi mener at det er de lokale partene som kjenner forholdene best på arbeidsplassene. De kjenner behovet og mulighetene. Derfor får vi best resultater når lønnen forhandles av lokale tillitsvalgte. Det er tillitsreform i praksis, regjeringen Støre, sier Randeberg.

Opp igjennom årene har Akademikerne blant annet vært med å sørge for å bevare sykelønnsordningen for arbeidstakere og en forbedring av sykelønnsordningen for næringsdrivende. Akademikerne har også vært sentrale i å utforme avtalen om inkluderende arbeidsliv slik at den har fokus på forebygging fremfor reparasjon. 

– Et av våre største samfunnsutfordringer er å hindre utenforskap og sørge for at flest mulig bidrar til fellesskapet ved å stå i jobb. Dette arbeidet er viktig både for den enkelte og for samfunnet. 

Onsdag 19.oktober markeres 25-årsjubileet med konferanse på Bristol hotell i Oslo. I forkant av konferansen skal rådsmøtet i organisasjonen velge ny leder og styre. Det er konstituert leder Lise Lyngsnes Randeberg som er innstilt som ny leder av Akademikerne. 


Fakta om Akademikerne:

  • Akademikerne er en av de fire hovedorganisasjonene på arbeidstakersiden.
  • Representerer til sammen 253 107 medlemmer i 13 medlemsforeninger (tall oktober 2022).
  • Akademikerne ble stiftet i 1997 og organiserer høyt utdannede med mastergrad eller mer.
  • Akademikerne forhandler lønn og arbeidsvilkår for medlemmer i offentlig sektor, og jobber politisk for medlemmenes felles interesser.
  • Medlemsforeningene er Arkitektenes fagforbund, Legeforeningen, Tannlegeforeningen, Veterinærforeningen, Econa, Juristforbundet, Krigsskoleutdannede offiserers landsforening, Naturviterne, Norsk Lektorlag, Psykologforeningen, Samfunnsviterne, Samfunnsøkonomene og Tekna.
  • Akademikerne har hatt en medlemsvekst på 86 prosent fra 2007 – 2022. Til sammenlikning hadde LO 17 prosen, Unio 45 prosent og YS 12 prosent.
  • Lise Lyngsnes Randeberg har vært konstituert leder siden desember 2021.