Nyheter

– Fagskolene bør ha en tydelig og selvstendig rolle i utdanningssystemet

Kompetansebehovsutvalget slår fast at høyere yrkesfaglig utdanning spiller en lite synlig, men viktig rolle for å imøtekomme dagens og morgendagens kompetansebehov.

-- Fagskolene bør ha en tydelig og selvstendig rolle i utdanningssystemet
15. juni, 2022 – Oppdatert 15. juni, 2022


Tirsdag la utvalget frem rapporten temarapporten Høyere yrkesfaglig utdanning for et arbeidsliv i endring.

Det er stor og tverrpolitisk politisk vilje til å utvikle sektoren videre, men rapporten peker på at det mangler et godt kunnskapsgrunnlag for vurdering av utdanningene og for en mer målrettet utvikling av sektoren.

– Akademikerne er fornøyde med at utvalget understreker at høyere yrkesfaglig utdanning bør ha en tydelig og selvstendig rolle i utdanningssystemet. Dette har vært viktig for oss gjennom hele utvalgsarbeidet, sier Christine Meling, utvalgsmedlem fra Akademikerne. 

Fagskolene har utdanning i dag som fyller en viktig rolle i et helhetlig utdanningssystem. Fagskoler, universiteter og høyskoler utfyller hverandre og dekker ulike kompetansebehov for den enkelte og arbeidslivet. 

Les også: Rivaliseringen mellom mester og master tilhører historiens skraphaug