Nyheter

Faglig autonomi og gode arbeidsvilkår er avgjørende for å møte kompetansebehovene i helsevesenet

Helsepersonellkommisjonen skal se på hvordan man kan sørge for kompetente ansatte i helsevesenet i fremtiden. Akademikerne har levert sine innspill til hva som må til for å lykkes.

Faglig autonomi og gode arbeidsvilkår er avgjørende for å møte kompetansebehovene i helsevesenet
Konstituert leder i Akademikerne Lise Lyngsnes Randeberg hadde klare råd til kommisjonen som handler om fag og arbeidsvilkår.
13. februar, 2022 – Oppdatert 13. februar, 2022

– Først og fremst må de ansatte i helse- og omsorgstjenestene ha en høy faglig autonomi, konkurransedyktig lønn og gode arbeidsvilkår. Virksomhetene må ha muligheten til å bruke lønn som et virkemiddel for å rekruttere og ikke minst beholde nødvendige fagfolk, sa konstituert leder i Akademikerne Lise Lyngsnes Randeberg da hun denne uken leverte Akademikernes innspill til helsepersonellkommisjonen.

Kommisjonen ble satt ned av regjeringen i desember i fjor, og har i oppgave å etablere et kunnskapsgrunnlag og foreslå tiltak i årene fremover for å utdanne, rekruttere og beholde kvalifisert personell i helse- og omsorgstjenesten for å møte fremtidens utfordringer.

Fagmiljøer

– Også tilgangen til fagmiljø og faglig utvikling viktige faktorer for å rekruttere og beholde, sa Randeberg i møtet. 

Spesielt i mange små kommuner er det vanskelig å rekruttere fordi det ikke finnes fagmiljø. I en undersøkelse Respons Analyse gjennomførte for Akademikerne i 2020 svarer 94 prosent at fagmiljø på arbeidsplassen er svært eller ganske viktig hvis de skal vurdere å flytte til et annet sted.

Legeforeningen og Psykologforeningen har gitt egne innspill til kommisjonen. Mange av Akademikernes foreninger har medlemmer i førstelinje innen helse og omsorg. Randeberg benyttet anledningen til å minne om at det er helt nødvendig å inkludere tannlegene i en helhetlig vurdering av personell og kompetansebehov frem mot 2040. 

Med sin breddekompetanse er de en viktig støtte for kommunal helsetjeneste og spesialisthelsetjenesten. For å kunne utnytte ressursen på en god måte er det blant annet viktig at tannlegene inkluderes i større grad i arbeidet med e‑helseressursene, slik at de får tilgang til viktige pasient- og helseopplysninger som har betydning for behandling av munnhulesykdom.

Ny teknologi

Kunstig intelligens og ny teknologi blir stadig viktigere i diagnostiering og behandling. Teknologer er også sentrale i et moderne helsevesen. 

– Fageksperter innenfor teknologi og digitalisering er viktige fordi de kan gi god beslutningsstøtte og avlaste annet helsepersonell.

Mandatet til kommisjonen peker på at kunstig intelligens og ny teknologi skal løse deler av arbeidskraftsbehovet. 

– Det er viktig for kvaliteten på behandlingen fordi det kan gi bedre diagnostikk, bedre behandling og dermed bedre tjenester, men det er ikke sikkert det reduserer samlet behov for antall hoder og hender i sektoren. 

Randeberg understreket også det må ligge som et premiss for kommisjonens arbeid at omfang og kvalitet i helsetjenestene må opprettholdes.

Professor Gunnar Bovim leder Helsepersonellkommisjonen. Akademikerne og flere andre organisasjoner har blitt bedt om å levere innspill til kommisjonen.

LES OGSÅ: