Nyheter

- Endelig blir utenlandsreiser kompensert

Partene i staten er kommet til enighet om nye reiseavtaler. De nye avtalene betyr at de som reiser på tjenestereise i utlandet får kompensert reisetid time for time på samme måte som ved innenlandsreiser.

- Endelig blir utenlandsreiser kompensert
Reisetid ved tjenestereiser i utlandet vil nå bli kompensert time for time
07. februar, 2022 – Oppdatert 07. februar, 2022

– Jeg er glad vi har fått på plass an avtale som sikrer at ansatte som må reise på tjenestereise i utlandet, blir kompensert også for reisetid. Når du er på reise, er du på jobb for arbeidsgiver. Dette har vært et prinsipp når man reiser innenlands. Nå blir det også det for reiser i utlandet, sier Kari Tønnesen Nordli, leder i Akademikerne stat.

De nye avtalene har i større grad enn tidligere oppmerksomhet på klima og miljø. Avtalen sier at klimahensyn alltid skal vurderes før man bestiller reise. Reisen skal foretas på den hurtigste, rimeligste og mest miljøvennlige måten. Det skal også alltid vurderes mulighet for samkjøring når egen bil skal brukes.

Partene vil i god tid før avtaleperiodens utløp foreta en helhetlig gjennomgang av godtgjørelsen for bruk av bil. Partene skal blant annet se på alternative modeller for beregning av kilometer for ulike typer kjøretøy miljø- og klimaaspektet. 

- Jeg er glad avtalen er blitt sterkere på klima. Det er viktig å vurdere om det er alternativer til tjenestereiser. Mange tjenestereiser er helt nødvendig for å løse arbeidsoppgavene på en god måte. Pandemien har lært oss å bruke fjernteknologi og jeg tror dette kan være et godt og effektivt alternativ til reiser i mange tilfeller, sier hun. 

Begge avtalene, både innenlandsavtalen og utenlandsavtalen, gjelder for tre år med forhandlingsrett på alle satser hvert år.