Nyheter

– Trenger dyktige fagfolk i offentlig sektor

– Stat, kommunene og helsesektoren skal gi innbyggerne gode velferdstjenester og trygghet i hverdagen. De trenger høy kompetanse for å lykkes, sier Lise Lyngsnes Randeberg.

-- Trenger dyktige fagfolk i offentlig sektor
– Partene i arbeidslivet ta ansvar for at frontfaget praktiseres riktig, mener Lise Lyngsnes Randeberg.
11. februar, 2022 – Oppdatert 11. februar, 2022

Formålet med frontfaget er å bidra til koordinert lønnsutvikling. Holden III-utvalgets konklusjoner som alle parter har sluttet opp om, slår fast at frontfaget er en norm over tid og at lønnsdannelsen må bidra til økt produktivitet og gode tjenester også i offentlig sektor.

Før årets lønnsoppgjør ber lederen i Akademikerne partene i arbeidslivet ta ansvar for at frontfaget praktiseres riktig slik at alle sektorene får tilgang på viktig fagkompetanse. 

– Frontfagsmodellen skal blant annet ivareta industrien sin konkurransekraft med utlandet. Dette er viktig for norske arbeidsplasser. Frontfagsmodellen gir rom for å gå ut over rammene til privat sektor for å sikre oppgaveløsning og produktivitet i kommunene, statlige virksomheter og helsesektoren. Dette handlingsrommet må brukes, sier hun. 

Bakgrunnen for utspillet er erfaringene Akademikerne har med lønnsoppgjørene i offentlig sektor de siste årene. 

– Vi opplever år etter år at staten, kommunene og helsesektoren setter oppgjøret i privat sektor som et øvre tak for rammene i kommunal og statlig sektor. Konsekvensen er at de statlige virksomhetene, kommunene og sykehusene ikke får det nødvendige lokale handlingsrommet til å rekruttere og beholde kompetansen det er behov for, sier hun.