Nyheter

Enighet med Spekter om de sosiale bestemmelsene

Akademikerne helse har sammen med de øvrige organisasjonene på arbeidstakersiden blitt enige med Spekter i forhandlingene om de sosiale bestemmelsene for ansatte i sykehusene.

Enighet med Spekter om de sosiale bestemmelsene
FORHANDLET: Rikke Ringsrød (t.v.) i Spekter og Hanne Gillebo-Blom (t.h.) i Akademikerne helse etter enighet.
03. mai, 2022 – Oppdatert 03. mai, 2022

Resultatet er en videreføring av de sosiale bestemmelsene. I tillegg er partene enige om å gjennomføre en redaksjonell gjennomgang av protokoll og overenskomstdel. 

De sosiale bestemmelsene – A1 – regulerer rettigheter knyttet til blant annet sykdom, svangerskap, pensjon og ferie for de ansatte i helseforetakene, Martina Hansens Hospital og Lovisenberg Diakonale Sykehus. 

Felles krav

Akademikerne leverte felles krav med Unio, LO Stat, YS og SAN tirsdag morgen.

Akademikerne og de andre arbeidstakerorganisasjonene hadde flere krav for å styrke arbeidslinja og gjøre det mer attraktivt for eldre arbeidstakere å fortsette i arbeid. 

Kravet omfattet fulle feriepengerettigheter for den sjette ferieuka for arbeidstakere over 60 år. Feriepenger for denne ferieuka er i dag begrenset til inntekt (feriepengegrunnlag) opp til 6G (ca. 640000 kroner). 

Videre krevde arbeidstakerorganisasjonene fulle sykepengerettigheter for arbeidstakere over 67 år, noe som i dag er begrenset til 60 sykepengedager. 

Arbeidstakersiden krevde også at det skulle åpnes for mulighet til delvis arbeid ved siden av pensjon etter fylte 67 år for flere grupper enn i dag. 

Spekter fremhever i mange sammenhenger viktigheten av arbeidslinja, og Akademikerne er derfor skuffet over at Spekter i praksis ikke viser vilje til å følge opp dette i forhandlingene. 

Oppgjøret fortsetter

Lønnsforhandlingene for Akademikernes sykehusmedlemmer vil foregå lokalt på det enkelte sykehus. Frist for oppstart av lokale forhandlinger for foreningene, med unntak av Legeforeningen, er 11. mai, med forhandlingsfrist 10. juni. Legeforeningen skal forhandle overenskomstens del A2 18. og 25. mai.