Nyheter

2047: En jubileumskonferanse

Hvordan ser verden ut om et kvart århundre? Årets høstkonferanse er en feiring av Akademikernes 25-årsjubileum. Anledningen bruker vi til å ta en titt inn i fremtiden.
2047: En jubileumskonferanse
23. september, 2022 – Oppdatert 20. oktober, 2022

1997 var året tallet 36,9 ble udødeliggjort, alle barn ville ha en Tamagotchi, Kyotoavtalen ble undertegnet og Akademikerne stiftet. 

Det er lett å tenke at lite har forandret seg på 25 år. Vi hadde tross alt PCer og internett, og levde i aller høyeste grad moderne liv. Men hvis vi stopper opp og tenker etter, ser vi at livene våre, samfunnet og verden har endret seg mye med mange små skritt i løpet av årene. 

Hvilke små og store trender og krefter former arbeidslivet, kunnskapssamfunnet og verden de neste 25 årene? Hvordan jobber, lærer og lever vi i 2047? Bli med oss og se inn i glasskulen.

Årets Akademikerpris vil, tradisjonen tro, også bli delt ut på konferansen. 

Konferansen holdes onsdag 19. oktober kl 12:30, festen starter rett etter konferansen kl 15:30. Påmelding skjer her.

Arrangementet er gratis og åpent for alle som har meldt seg på. 


PROGRAM:

Åpningstale kl 12:30

Lise Lyngsnes Randeberg, konstituert leder i Akademikerne

Del 1: Arbeidslivet 2047

Ca kl 12:45:
Tilbake til fremtiden: Bedrifter vs. markeder i 2047
Ola Kvaløy, professor, dekan Handelshøgskolen ved UiS

Tillit er Norges fortrinn
Nina Melsom, Direktør Arbeidsliv og tariff NHO


Teknologi og arbeidsliv: Trender mot 2047
Marianne Barland, senior prosjektleder Teknologirådet

Panelsamtale: Hvilket arbeidsliv ønsker vi oss?

Nina Melsom, direktør arbeidsliv og tariff i NHO
Marianne Barland, senior prosjektleder i Teknologirådet
Ola Kvaløy, professor og dekan på Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger
Lise Lyngsnes Randeberg, konstituert leder i Akademikerne

Hilsningstale

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen

Del 2: Kunnskapssamfunnet 2047 

Ca kl 13:30:

Panelsamtale: Hva skal vi lære frem mot 2047?

Helle Nyhuus, leder i Norsk Lektorlag
Guri Melby, lektor og leder av Venstre
Liv Dingsør, daglig leder i Digital Norway

Panelsamtale: Aldri ferdig utlært

Petter Aasen, rektor ved Universitetet i Sørøst-Norge
Nina Riibe, administrerende direktør i Econa
Kent Gudmundsen, generalsekretær i Kompetanseforbundet

Del 3: Akademikerprisen 2022

Ca kl 14:20 — Utdeling av pris til årets vinner fysiker og pedagog Andreas Wahl

Del 4: Verden rundt oss 2047

Ca kl 14:50:

Storebror, lillesøster og alle andre ser deg! — Teknologi og personvern i 2047
Ove Vanebo, assosiert partner CMS Kluge


Utfordringer og utenforskap i framtidens forbrukersamfunn
Inger Lise Blyverket, direktør Forbrukerrådet

Panelsamtale: Individet og systemet: David mot Goliat, eller samfunnet det er oss?

Ove Vanebo, assosiert partner i CMS Kluge
Inger Lise Blyverket, direktør i Forbrukerrådet
Morten Ingebrigtsen Wedege, leder i Naturviterne