Nyheter

- Vi må ta med oss de gode digitale løsningene inn i den nye hverdagen

Urovekkende mange studenter har gått glipp av praksis, lab og klinisk undervisning det siste året. Samtidig vil mange fortsette med digital undervisning når koronakrisen er over.

- Vi må ta med oss de gode digitale løsningene inn i den nye hverdagen
Det siste året har vært krevende for mange studenter, og de er delt i hvordan den digitale undervisningen har vært. Foto: Akademikerne/​Thomas Eckhoff.
29. april, 2021 – Oppdatert 29. april, 2021

En undersøkelse utført av Respons Analyse på vegne av Akademikerne viser at nær 3 av 10 studenter kun har hatt digital undervisning etter mars 2020. De fleste opplever det digitale tilbudet som godt, men mange har også slitt under pandemien. 

Les saken i Aftenposten om hva studentene synes om koronaundervisningen.

Utsatt undervisning

Opp mot 6 av 10 studenter har en form for lab, klinisk undervisning eller praksis som krav på studiet. Godt over halvparten av disse studentene har opplevd at denne delen av undervisningen har blitt helt eller delvis utsatt på grunn av korona. Det er oftest de som tar studier som krever klinisk undervisning som sier at dette har blitt utsatt, mens andelen er lavere blant de som har praksis. 

- Dette er alvorlig fordi dette er en helt nødvendig del av utdannelsen for at de skal gå ut i arbeidslivet. Vi mener utdanningsinstitusjonene må strekke seg langt for å tilby praksis, lab og klinisk undervisning fordi det er avgjørende for kvaliteten på studiet. Nå er det viktig at de finner løsninger på hvordan studentene kan ta igjen den praktiske undervisningen, sier Akademikernes leder Kari Sollien.

Undersøkelsen viser også at mange sliter med å strukturere studiehverdagen. Økt digitalisering gir mer fleksibilitet, da er det viktig at institusjonene også skaper faste rammer for studentene og lærer studentene bedre studieteknikk. 

Mange er likevel positive til digital undervisning 

Mange studenter har svart de har opplevd den digitale undervisningen som god. De som er mest positive er førsteårsstudentene både på bachelor og master. 

- Koronaen har vært et krasjkurs i digitalisering. Det momentumet må vi utnytte. Vi må ta med oss de gode digitale løsningene inn i den nye hverdagen etter krisen. For eksempel viser undersøkelsen vår at de med «flipped classroom» var signifikant mer fornøyd med undervisningen. Vi mener at studentaktive læringsformer som nettopp «flipped classroom, men også caseoppgaver, simuleringer og lignende er viktig for å styrke læringsutbyttet og relevansen i studiene, sier Sollien.

Undersøkelsen viser at hele 61 prosent ønsker seg en blanding av fysisk og digital undervisning i fremtiden. Derfor kan det være nyttig å ta med seg noe av dette videre. 

- Vi må ta med oss de gode digitale løsningene inn i den nye hverdagen etter krisen. Det vil gi fleksibilitet for alle typer studenter og bedre læring hvis det gjøres på en god måt, sier Sollien.

LES OGSÅ: