Advarer mot digital universitetshøst

Akademikerne og foreningenes studentledere er bekymret for kvaliteten på undervisningen dersom forelesningene fortsetter digitalt.

Advarer mot digital universitetshøst
Guro Holte Igesund, leder for Studentpolitisk utvalg i Norsk Psykologforening (til venstre) og Rebekka Lie, leder for Tekna Student. Foto: Privat og Tekna.
14. mai, 2020 – Oppdatert 15. mai, 2020

Denne uken la regjeringen frem sin plan for gjenåpning av Norge. Asheim ba da universitetene om å planlegge for en normal høst. Akademikerne er derfor overrasket over beslutningen til NTNU-rektor Anne Borg om at forelesninger som hovedregel skal gjennomføres digitalt.

Sollien mener denne beslutningen kommer for tidlig, før smittevernreglene for høsten er fastslått av regjeringen. I VG advarer hun mot å avlyse fysiske forelesninger for høstsemesteret før det er absolutt nødvendig, og frykter at en økt bruk av digital undervisning vil gå ut over kvaliteten. 

- Vi får tilbakemeldinger på at den digitale undervisningen er varierende og det er ingen tvil om at fysiske forelesninger gir bedre interaksjon mellom elever og forelesere, oppdatert innhold og bidrar til struktur for studentene, sier Sollien. 

Hun er spesielt bekymret for førsteårsstudentene som er i en spesielt sårbar situasjon. 

- Uten nettverk ved semesterstart, og uten felles møtepunkter, vil mange bli overlatt i for stor grad til seg selv. Dette kan i verste fall føre til økt frafall, sier hun. 

Motivasjonen svekkes

Også leder for studentpolitisk utvalg i Norsk Psykologforening er bekymret for studentenes motivasjon og studieutbytte. 

- Da det kom beskjed om at den digitale undervisningen skulle fortsette, mistet mange motivasjonen. Mange sier det er vanskelig å strukturere hverdagen, og det vil variere hvor godt man får til dette, sier leder for Studentpolitisk utvalg i Norsk Psykologforening Guro Holte Igesund i VG-saken. 

Dersom det likevel blir nødvendig med digital undervisning på grunn av smittevernråd, må ambisjonene og kravene for undervisningen heves. Da holder det ikke å legge ut gamle forelesninger på nett. 

– Det ser vi ikke på som tilstrekkelig. Da har du ikke mulighet til å stoppe læreren om noe skulle være uklart, påpeker leder for Tekna Student Rebekka Lie til VG.

Akademikernes fem krav til den digitale undervisningen:

  • Lærerne må være mer tilgjengelige for studenter for løpende spørsmål.
  • Forelesningene må skje live på faste tidspunkter slik at studentene får en følelse av en faktisk studiehverdag med faste rammer.
  • For studenter som er avhengig av praksis og lab må universitetet strekke seg langt for å tilby dette. Studenter opplever også stor usikkerhet rundt praksis.
  • Felles standard for løsninger og kvalitetsnivå.
  • Legge til rette for at studentene kan møtes innenfor smittevernrådene.