Nyheter

- Nå var det studentenes tur

Leder Kari Sollien er glad for at studentene nå får en etterlengtet krisepakke. Samtidig etterlyser hun et permanent løft for studentøkonomien gjennom økt studiestøtte.

- Nå var det studentenes tur
Regjeringen foreslår i krisepakken at studenter som har mistet inntekt på grunn av krisen kan søke Lånekassen om et tilleggslån på 26 000 kroner dette semesteret. Foto: Thomas Eckhoff
29. januar, 2021 – Oppdatert 29. januar, 2021

Fredag la regjeringen frem en ny krisepakke, med over én milliard til studentene.

- Krisestøtten til studentene er utrolig viktig – nå var det studentenes tur. Vi vet at de er hardt rammet av smitteverntiltakene, og at mange sliter med å betale ting som husleie og strøm. Vi er glade for at regjeringen nå kommer på banene og bidrar til at de får betalt regningene sine, sier Kari Sollien, leder i Akademikerne. 

Regjeringen foreslår i krisepakken at studenter som har mistet inntekt på grunn av krisen kan søke Lånekassen om et tilleggslån på 26 000 kroner dette semesteret. 40 prosent vil bli gjort om til stipend. 

- Vi har ment at stipendandelen i det krisepakken burde vært høyere – for eksempel på to tredjedeler av ekstrastøtten. Koronastudentene får svakere undervisning og mange er ensomme og sliter psykisk, og bør ikke i tillegg bli sittende med vesentlig høyere gjelde enn andre studenter i tillegg, sier Sollien i VG.

Hun peker også på at ordningen ikke treffer studenter som ikke fått ekstrajobben de ellers ville fått, og dermed ikke omfattes av ordningen.

Etterlyser permanent løft

Pandemien har gjort det veldig tydelig at studiestøtten ikke er nok til å leve av, mener Sollien. En vanlig students månedsutgifter utgjør ca 15 000 kroner, ifølge Forbruksforskningsinstituttet. Studiestøtten er i dag på 10 300, og dekker med andre ord kun to tredeler av utgiftene. Så mange som to av tre studenter har deltidsjobb.

- Mange studenter har slitt med å få endene til å møtes før krisen – nå er det åpenbart for alle at studentøkonomien er trang uten deltidsjobb. Jeg mener den generelle studiestøtten bør økes for alle studenter til 1,5 G, eller om lag 150 000 kroner. Det vil bidra til at mange flere kan studere på heltid, studentene fullfører raskere og samfunnet får flere raskere i arbeid. 

Psykisk helse-tiltak

Akademikerne er også glad for at det kommer penger til ulike tiltak for å ivareta studentenes psykiske helse:

- Vi vet at mange studenter sliter på grunn av pandemien og tiltakene. Undersøkelser har vist at mange studenter føler seg isolerte og ensomme. For mange er situasjonen så alvorlig at det ut over konsentrasjonen til å gjennomføre studiet. Vi må hjelpe studentene til å komme seg gjennom en annerledes studiehverdag uten at pandemien får konsekvenser deres karriere og arbeidsliv i fremtiden.


Dette er regjeringen forslag: 

• Studenter som har mistet inntekt på grunn av koronapandemien kan søke Lånekassen om å få et tilleggslån på 26 000 kroner. 40 prosent, tilsvarende 10 400 kroner, vil bli gjort om til stipend. Disse studentene vil samlet få utbetalt 149 519 kroner i lån og stipend for studieåret 2020 – 21. Lånet kommer på plass i slutten av februar.

• Fagskolene, høyskolene og universitetene får 150 millioner kroner til å lønne studenter til å drive faglig oppfølging av andre studenter

• Studentsamskipnadene får 50 millioner kroner til å lønne studenter for å få i gang sosiale lavterskeltilbud

• Studentsamskipnadene får 20 millioner kroner til sosiale lavterskeltilbud og 8,5 millioner kroner til arbeidet med psykisk helse

• Mental Helses studenttelefon får 1,5 millioner kroner over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett

• Det gjøres midlertidig unntak fra borteboerkravet for vårsemesteret 2021 som betyr at du kan bo hjemme hos foresatte og fremdeles få lånet ditt omgjort til stipend.

• Det gjøres midlertidig fritak for inntektsgrensen ut året for studenter som arbeider i helse- og omsorgssektoren, politistudenter og studenter som blir beordret til beredskapsarbeid gjennom Heimevernet eller Sivilforsvaret.