Nyheter

Lektorlaget går til streik i kommunesektoren

Fredag varslet Lektorlaget at de går til streik i KS-området. De krever en klar reallønnsvekst for sine medlemmer.

Lektorlaget går til streik i kommunesektoren
Tonje Leborg er leder i Akademikerne kommune. Foto: Thomas Eckhoff/​Akademikerne.
04. juni, 2021 – Oppdatert 17. juni, 2021

Fredag varslet Lektorlaget at de er i streik i kommunesektoren fra førstkommende tirsdag. Lektorlaget har foreløpig varslet uttak av 44 personer ved Drammen og Horten videregående skoler. Mer informasjon om streiken kan du lese om på Lektorlagets hjemmesider. 

Akademikerne kommune anbefalte resultatet i KS-meklingen forrige uke, mens Lektorlaget stemte nei for så å behandle resultatet i sitt sentralstyre. 

Flertallet av Akademikernes medlemmer har lokale forhandlinger i KS-området. Det betyr at de ikke er omfattet av de sentrale forhandlingene mellom partene, men får fastsatt lønnen sin ute i kommunene. Akademikerne har et klart mål om at lektorene flyttes over på samme system.

Må tenke nytt

- Etter årevis med svak lønnsutvikling mener Akademikerne at vi er nødt til å tenke nytt. Lektorene og lærerne har tapt i konkurransen med andre grupper i kommunesektoren, og selve lønnssystemet er en stor del av problemet. Akademikerne kommune mener løsningen på sikt er at lektorene forhandler lønnen sin lokalt, altså ute i kommunene og på den enkelte arbeidsplass – slik som er vanlig i resten av arbeidslivet og slik lønnsdannelsen er for hoveddelen av våre medlemmer i kommune-Norge, sier leder i Akademikerne Tonje Leborg. 

Unio har vært i streik siden 27. mai etter at de brøt i den samme meklingen med KS. I tillegg til Akademikerne kom også LO og YS til enighet i meklingen med KS. Dersom Lektorlaget og Unio får et annet resultat enn de øvrige, kan de øvrige organisasjonene kreve å gjennomføre nye forhandlinger. 

Lektorlaget har også stemt nei til resultatet i Oslo-meklingen av samme grunn som i KS, men Lektorlaget har ikke tatt endelig stilling til om de tar medlemmer ut i streik i Oslo. Der er svarfristen for meklingsløsningen først 17. juni. 

LES OGSÅ: