Nyheter

Akademikerne til enighet med KS i meklingen

- Vi har sikret reallønnsvekst for våre medlemmer. Men lektorene er nødt til å løftes ytterligere i årene som kommer, sier Tonje Leborg, leder for Akademikerne kommune.

Akademikerne til enighet med KS i meklingen
- Vi har en klar forventning om at lektorer og lærere skal prioriteres tydelig i neste års hovedoppgjør, sier Tonje Leborg, leder i Akademikerne kommune. Foto: Thomas Eckhoff
27. mai, 2021 – Oppdatert 27. mai, 2021

Etter tøffe forhandlinger kom Akademikerne til enighet med KS i meklingen for kommunesektoren. Den samlede rammen for kommuneoppgjøret landet på 2,82 prosent. Akademikerne forhandler kun for lektorene i KS-området, som fikk en lønnsvekst på rundt 3 prosent.

- Det var avgjørende for oss å oppnå reallønnsvekst. Vi har langt større ambisjoner for medlemmene, men har etter en samlet vurdering valgt å anbefale resultatet. Dette er et spesielt år, som har gjort det vanskelig å få gjennomslag for det løftet som lærergruppen fortjener, sier Leborg.

Det er store rekrutteringsutfordringer i videregående skole, der rundt 20 prosent av lærerne er ukvalifiserte. 

- I tillegg til rekrutteringsutfordringer er det en nedgang i søkertallene til lærerutdanningene i år og i fjor. Et lønnsløft er en nødvendig del av løsningen. Vi har en klar forventning om at lektorer og lærere skal prioriteres tydelig i neste års hovedoppgjør, sier Leborg. 

Nytt lønnssystem

Akademikerne gikk også inn i oppgjøret med krav om at hele den økonomiske potten skal gå til lokale forhandlinger ute i kommunene. 1 prosent ble avsatt til lokale forhandlinger, med virkningstidspunkt fra 1. oktober. 

- Lokale forhandlinger er viktig for oss. Dette gir mer effektiv bruk av penger, og er et avgjørende verktøy for arbeidsplassene til å sikre seg den kompetansen de har behov for. Skolene står i realiteten uten verktøy for å rekruttere og beholde de lærerne de trenger, sier Leborg. 

Partene ble også enige om gjennomføring av et forskningsprosjekt for å kartlegge bruken av lokale forhandlinger i KS i året som kommer.

Akademikerne er den eneste organisasjonen som jobber for en endring av selve lønnssystemet, slik at lektorene forhandler all lønn hvert år lokalt. 

- Dagens system er rett og slett dårlig egnet til å rekruttere og beholde lærerne skolen har behov for. Etter årevis med svak lønnsutvikling må vi tenke nytt, sier Leborg.

Formelt har Akademikerne anbefalt resultatet i meklingen. Norsk Lektorlag stemte som eneste forening nei til resultatet. Lektorlagets sentralstyre skal nå behandle resultatet. Faller de ned på nei, går Lektorlaget ut i streik alene. Partenes valgte organer har frist til 4. juni kl. 12.00 for godkjenning av anbefalt meklingsresultat.

De lokale forhandlingene i kapittel 5, der resten av Akademikernes medlemmer er plassert, går som normalt senere i år.