Blogg

Kriseeksamenenes tid bør for lengst være forbi

Nytt år, nye muligheter – og enda et semester med restriksjoner for landets studenter. Da landet stengte ned i mars i fjor gjorde landets universiteter og høyskoler en imponerende jobb for å finne alternative løsninger. Sånn er det ikke lenger.

Kriseeksamenenes tid bør for lengst være forbi
Vi er inne i det tredje semesteret med koronarestriksjoner og unntakstilstand. For mange studenter vil pandemien og tiltakene prege halve studietiden deres.
Studentlederne i våre 13 medlemsforeninger blogger om viktige og aktuelle saker på Akademikerbloggen.
Live Olsen Hølmo

Live Olsen Hølmo

Leder i Econa Student
01. februar, 2021 – Oppdatert 02. august, 2021

På vei inn i tredje semester med unntakstilstand er det på tide at den samme sektoren setter seg noen litt mer ambisiøse mål. 

Dette innlegget ble først publisert i Dagens Næringsliv.

Lar seg stadig overraske

I første eksamensrunde i mai fant universitetene og høyskolene nødløsninger som gjorde at avgangsstudentene kunne avslutte studiene som planlagt, og at resten kunne holde progresjonen oppe. Denne utviklingen virker nå til å ha stoppet opp. Det forundrer oss at koronapandemien tilsynelatende kommer som en overraskelse på høyskolene og universitetene også i vinter. 

Før jul opplevde studenter blant annet å få flyttet eksamen fra november til januar og beskjed om endring av eksamensform tre uker før eksamensdato. Skillene mellom studiestedene er store. Det som er overraskende, er at mange universiteter stadig fortsetter å la seg overraske. 

For studentene betyr eksamen mer enn neste kvartalsrapport. 

Konsekvensene føles uendelig mye større når det kan få betydning for jobb- og karrieremuligheter i konkurranse med andre. Eksamen skal være en mulighet til å vise fremtidige arbeidsgivere at vi har opparbeidet kunnskap og forståelse i faget. 

Kriseløsning på nett

Skoleeksamen på nett var en kriseløsning. Det kan stilles spørsmål ved hvor godt disse har målt studentenes kunnskap og ferdigheter. I en undersøkelse gjort blant Econas studentmedlemmer tviler mange på hvor godt dette forbereder studentene på kravene som venter i arbeidslivet. 

Bachelorstudenter risikerer altså nå at halvparten av deres utdanning skal dokumenteres gjennom det som ble innført som kriseløsninger. Det er ganske krise.

Vi har forståelse for at eksamensformen kan endres, men det må skje i begynnelsen av semesteret. Det begynner altså å haste om man ønsker å gjøre de nødvendige endringene for våren 2021. Planlegging av eksamensgjennomføring må ha større forutsigbarhet med tanke på form og tidspunkt. Alternativer må være kjent i forkant, samt hvilke frister som gjelder for beslutning. 

Det må også avklares hvilke muligheter studentene har for gjennomføring av eksamen på et senere tidspunkt. Det må sikres at studieprogresjon kan opprettholdes så langt det er mulig. Det er ikke helt usannsynlig at studiekvaliteten har fått lide under pandemien. Da er forutsigbarhet det minste man bør forvente når studentene må gjøre en større del av jobben på egenhånd. 

Bør tenke nytt

Dessverre har flere studenter enn vanlig sett sitt snitt til å jukse under eksamen i løpet av koronakrisen. Dersom netteksamener skal brukes videre, trenger vi eksamensformer som reduserer risikoen for fusk. Bruk av ulike datasett i kvantitative fag, krav til å vise utregning, håndskrevne besvarelser og uttrekk til muntlig høring kan være eksempler på tiltak som kan forhindre juks.

Vi mener imidlertid det er på tide å tenke nytt rundt eksamen. Ved å gjennomføre prosessevaluering gjennom året har sensor bedre mulighet til å vurdere studentens forståelse av faget, og man er noe mindre avhengig av den ene eksamenen i slutten av semesteret. Løsningen er allerede testet ut på masternivå og det er vel ikke urimelig å anta at det er økonomi og kapasitet som gjør at dette ikke allerede er innført i hele utdanningsløpet. Denne løsningen vil også kunne forhindre fusk.

Dersom eksamen med oppmøte er eneste løsning, må den kunne gjennomføres på en trygg måte. Mange studenter har vært bekymret for smittefaren på eksamen, samtidig viste en undersøkelse blant NTNU-studenter at halvparten var villige til å møte opp til eksamen selv om de hadde symptomer på korona. Bruk av hurtigtester ved inngangen til eksamenslokalet bør vurderes.

Trenger forutsigbarhet

I høst adresserte statsråd for høyere utdanning, Henrik Asheim en del av de samme utfordringene og stilte en del krav til utdanningsstedene. Det er en god start, men ikke nok, hverken på kort eller lang sikt. 

Vi i Econa Student etterlyser en tettere dialog mellom studiestedene for å finne gode løsninger i fellesskap og sørge for en rettferdig konkurranse mellom studentene. Vi ser tendenser til et tredje semester med mye restriksjoner og nå er det ikke lenger lov til å la seg overraske av pandemien. Vi forventer at kriseløsninger erstattes av gode løsninger og forutsigbarhet for studentene. 

Les også: