Nyheter

Krever reelle lønnsforhandlinger

- Vi skal ha et ansvarlig lønnsoppgjør. Samtidig er det rom for lokal fleksibilitet og reallønnsvekst i år, sa Akademikernes leder Kari Sollien under møtet i regjeringens kontaktutvalg.

Krever reelle lønnsforhandlinger
- Ansvarlig oppgjør og det er rom for reallønnsvekst. Dette var Kari Solliens budskap til Erna Solberg i dag. Bildet er fra et tidligere møte.
08. februar, 2021 – Oppdatert 26. februar, 2021

Statsminister Erna Solberg møtte mandag partene i arbeidslivet for å diskutere årets lønnsoppgjør og arbeidslivskriminalitet. Utfordringene som følger pandemien, fikk naturlig nok oppmerksomhet under møtet.

- Pandemien viser hvor avhengig samfunnet er av en godt fungerende og kompetent offentlig sektor. Når vi ser utviklingen i andre land er ikke dette en selvfølge, sa Sollien. 

Forventer reallønnsvekst

Pandemien gjør at prognosene for den økonomiske utviklingen er preget av stor usikkerhet før årets oppgjør. Mens noen bransjer i praksis er stengt ned under pandemien, går andre næringer og virksomheter bra og har økonomisk handlingsrom. 

Sollien mener behovene til offentlig sektor må ligge til grunn for oppgjøret, og viste til at både statlige etater og kommuner strever med å rekruttere og beholde medarbeidere med høy kompetanse. 

- Lønnsoppgjørene skal bidra til å sikre gode fagmiljøene det offentlige trenger for å levere gode tjenester til innbyggere og næringsliv. Dette behovet opphører ikke under en pandemi. Vi forventer derfor reelle forhandlinger i årets oppgjør, sa hun. 

Vil styrke IKT-kompetansen i politiet

Også oppdateringen av strategien mot arbeidslivskriminalitet ble diskutert i møtet mellom partene i arbeidslivet. 

Akademikerne mener innsatsen særlig må rettes mot utsatte bransjer som bygg- og anlegg og IKT, og foreslår en felles digital varslingstjeneste til offentlige myndigheter. Mulighetene for informasjonsdeling mellom etatene som deltar i strategien må også styrkes.

Ifølge Sollien er det viktig å fremme det organiserte arbeidslivet og at tillitsvalgte må involveres mer, blant annet for å sikre mer åpenhet i leverandørkjedene.