Nyheter

– Jeg håper menn ser dette som en anledning til å ta en større plass i hjemmet

– Hjemmekontor kan være positivt for likestillingen. Samtidig kan vi risikere at flere kvinner enn menn velger hjemmekontor for å unngå tidsklemma og redusere stress, sier leder Kari Sollien.

– Jeg håper menn ser dette som en anledning til å ta en større plass i hjemmet
Når hjemmekontor blir en del av den nye normalen etter krisen kan det påvirke likestillingen.
08. mars, 2021 – Oppdatert 11. mars, 2021

I den nye normalen etter koronakrisen kommer flere til å jobbe fra hjemmekontor. Krisen har vist oss at det er mulig i stor utstrekning og mange setter pris på fleksibiliteten det gir. 

Undersøkelsen som Respons Analyse har gjort for Akademikerne viser at mange trives på hjemmekontor, men at kvinner trives litt bedre enn menn. Flere kvinner enn menn mener også at hjemmekontor gir dem enn mindre stressende og mer effektiv jobbhverdag. 

Kan slå begge veier

Leder i Akademikerne Kari Sollien mener den nye fleksibiliteten i arbeidslivet kan både slå negativt og positivt ut for likestillingen. 

– Jeg håper at menn ser dette som en anledning til å ta en større plass i hjemmet, men samtidig frykter jeg at vi vil gå tilbake til gamle kjønnsroller, sier Sollien til VG på kvinnedagen.

Det er enkelte faktorer som har mye å si for utfallet. 

– Hjemmekontor kan være positivt for likestillingen fordi flere menn er hjemme og kan delta mer i husarbeid og oppfølgingen av barna. Det kan bidra til å ytterligere redusere forskjellen i tiden menn og kvinner bruker på jobb. 

Forsking tyder på at menn ikke bruker mer tid på barna når også mor jobber hjemme, og at det derfor vil være mest positivt for likestillingen om menn jobber fra hjemmekontor mens kvinner drar på kontoret. 

– Vi kan risikere at flere kvinner enn menn velger hjemmekontor for å unngå tidsklemma og redusere stress. Kvinner kan lett bli glemt dersom de sitter ved kjøkkenbenken når mennene networker på kontoret og gjør karriere. 

Undersøkelsen Respons Analyse har gjort for Akademikerne viser at 64 prosent svarer at de ønsker å jobbe helt eller delvis på hjemmekontor post korona. 

Mer effektive og mindre stresset

  • Kvinner svarer oftere at de trives med å jobbe hjemmefra – 68% mot 62% av menn (snitt 65%)
  • Kvinner svarer i større grad at å jobbe hjemmefra gir dem en mindre stressende hverdag – 70% mot 55% av menn (snitt 63%)
  • Kvinner svarer i større grad at de blir mer effektive når de jobber hjemme – 56% mot 42% av menn (snitt 50 %)
  • Kvinner rapporterer i større grad om fysiske plager av å jobbe hjemme – 40% mot 26% av menn (snitt 34%)
  • Kvinner sier de sitter veldig mye stille på hjemmekontor – 76% mot 66% av menn (72% snitt)
  • Kvinner mener også de tar for lite pause på hjemmekontor – 58% mot 38% av menn (49% snitt)
  • Flere menn enn kvinner har eget rom i huset til hjemmekontor 49% mot 40% av kvinner (Snitt 44%)

LES OGSÅ: Kvinnedobling i Akademikerne