Nyheter

Kvinnedobling i Akademikerne

På femten år har antallet kvinnelige medlemmer i Akademikerne mer enn doblet seg. Hovedorganisasjonen for masterutdannede har det siste året vokst med fem prosent og har nå mer enn 231 000 medlemmer, viser nye tall.

Kvinnedobling i Akademikerne
På femten år har antallet kvinnelige medlemmer i Akademikerne mer enn doblet seg. Illustrasjon: Stina Løfgren
08. mars, 2021 – Oppdatert 11. mars, 2021

- Kvinner har inntatt utdanningsinstitusjonene. Det er flott å se at vi rekrutterer blant begge kjønn, og at kvinneandelen øker både i privat sektor og i tradisjonelt mannsdominerte foreninger og utdanningsretninger, sier Akademikernes leder Kari Sollien.

Snart har hovedorganisasjonen like mange kvinnelige medlemmer (46 pst) som mannlige (54 pst). For 15 år siden var to av tre medlemmer menn. Andelen kvinner i privat sektor har økt fra 26 prosent i 2006 til 36 prosent i 2021. I offentlig sektor er veksten fra 44 til 57 prosent i samme tidsrom. 

- Viktig med like muligheter

Av medlemstallene går det også frem at antall kvinner i fjor passerte menn i Legeforeningen. I Naturvitere er menn i knapt flertall, mens en av tre teknologer i Tekna og fire av 10 sivil- og samfunnsøkonomer i Econa og Samfunnsøkonomene nå er kvinner. 

- Jeg er opptatt av at begge kjønnene har like muligheter i yrkeslivet. Når kvinnene inntar tradisjonelt mannsdominerte yrker tyder det på at kvinner ser flere valgmuligheter. Det er bra for likestillingen, det er bra for arbeidslivet som blir mer mangfoldig og flere talenter får utfolde seg, sier hun.

Noen foreninger opplever nå stor kvinnedominans. Knapt tre av ti medlemmer i Psykologforeningen er menn, i Samfunnsviterne er knapt en av tre menn. I Veterinærforeningen er kun en av fem menn, for femten år siden fordelte kjønnene seg likt. 

- Mangfold i arbeidslivet er viktig, og det er uheldig om det blir stor dominans av ett kjønn. Vi trenger for eksempel mannlige rollemodeller i skolen og psykologer av begge kjønn, sier Sollien. 

I Akademikerne styre består av fire kvinner og tre menn. Halvparten av topplederne i Akademikernes medlemsforeninger er kvinner. 

- Jeg er glad begge kjønnene er godt representert i toppledelsen i Akademikerne. Det skulle bare mangle egentlig, sier hun. 

Stor medlemsvekst

Akademikerne har vokst med mer enn 11 000 medlemmer i løpet av fjoråret og har nå 231 000 medlemmer. Sollien er fornøyd med veksten. 

- Medlemsforeningene våre er både fagforeninger og faglige foreninger. Å være organisert gir både et faglig felleskap, og trygghet og fordeler for den enkelte i arbeidslivet. Det gleder meg at dette blir verdsatt, sier Sollien. 

- Koronakrisen har vist hvor viktig fagforeningene og gode tillitsvalgte er for å sikre trygghet i usikre tider. Det tror jeg mange har fått øynene opp for, sier avslutter hun.