Nyheter

Enighet mellom Akademikerne og Samfunnsbedriftene

- Vi er tilfredse med at lønnsforhandlingene vil gjennomføres i den enkelte virksomhet. Det gjør at Samfunnsbedriftene kan bruke lønn for å beholde og rekruttere dyktige medarbeidere, sier forhandlingsleder i Akademikerne, Sonia Monfort Roedelé.

Enighet mellom Akademikerne og Samfunnsbedriftene
Sonia Monfort Roedelé er ledet forhandlingene med Samfunnsbedriftene på vegne av Akademikerne.
01. juni, 2021 – Oppdatert 01. juni, 2021


Akademikerne og de andre forhandlingssammenslutningene ble tirsdag ettermiddag enige med Samfunnsbedriftene. Avtalen innebærer for Akademikerne at det skal gjennomføres lokale kollektive forhandlinger uten sentrale føringer for våre medlemmer i gruppe 2 i år. 

Tariffområdet består av kommunale og interkommunale selskaper som løser samfunnsoppgaver innen blant annet helse, omsorg, energi, renovasjon, vann og avløp, brann- og redning, IKT og samferdsel. 

Mange av Akademikernes medlemmer har samfunnskritiske funksjoner og har bidratt til at disse er opprettholdt også i koronaåret.

- Vi har en forventing om at medlemmene sikres en klar reallønnsvekst i de lokale forhandlingene, sier Roedelé. 

Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør der det bare forhandles om økonomi. For øvrige grupper uten akademisk utdanning ble det enighet om en sentral ramme på 2,82 %.

LES OGSÅ: