Nyheter

Enighet med Spekter om ny hovedavtale

Tillitsvalgtes rolle og topartssamarbeidet er løftet og presisert i den nye hovedavtalen.

Enighet med Spekter om ny hovedavtale
Administrerende direktør i Spekter Anne-Kari Bratten og forhandlingsleder i Akademikerne helse Rune Frøyland Foto: Legeforeningen
12. november, 2021 – Oppdatert 12. november, 2021

Torsdag 11. november kom Akademikerne til enighet med Spekter om ny hovedavtale. Avtalen gjelder frem til 31. desember 2025. Hovedavtalen inneholder generelle bestemmelser for forhandling og samarbeid mellom partene, og er fundamentet for medvirkning og medbestemmelse på arbeidsplassen.

– Vi har sett styrken i topartssamarbeidet i pandemien. Medvirkningen og dialogen mellom de tillitsvalgte og arbeidsgiver har gjort at sykehusene har fått til raske omstillinger og en nødvendig fleksibilitet i driften. Vi er fornøyde med å ha styrket de tillitsvalgtes rolle i den nye avtalen, sier forhandlingsleder for Akademikerne helse Rune Frøyland. 

Den nye hovedavtalen styrker bevisstheten rundt tillitsvalgte som en viktig aktør på arbeidsplassen. 

Fokus på kompetanse

I tillegg presiseres det i avtalen at vervet som tillitsvalgt gir en kompetanse som skal vektlegges i den videre karriere. Det er også tatt inn en ny bestemmelse som skal sikre at helseforetakene jevnlig kartlegger og analyserer de ansattes kompetanse. Det gir et godt utgangspunkt for å planlegge nødvendig kompetanseutvikling i samarbeid med de tillitsvalgte. 

– Den nye hovedavtalen er tydelig på at partsdialogen lokalt også skal omhandle temaer som blir viktige i arbeidslivet fremover, slik som digitalisering, klima og miljøtiltak, sier Rune Frøyland. 

I tillegg oppfordres de lokale parter til å finne praktiske former for medbestemmelse og medinnflytelse, tilpasset den enkelte virksomhets egenart. På den måten kan samarbeidet mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte tilpasses den enkelte virksomhets behov. 

LES OGSÅ: