Forhandlinger om hovedavtalen i staten utsatt

Forhandlingene om revisjon av hovedavtalen i staten er utsatt. Dagens avtale videreføres ut kalenderåret 2022.
Forhandlinger om hovedavtalen i staten utsatt
01. oktober, 2021 – Oppdatert 05. oktober, 2021

Hovedavtalen ble første gang inngått i 1980 mellom staten og hovedsammenslutningene, og har siden ikke blitt endret i større grad. Avtalen legger til rette for samarbeid mellom arbeidsgivere og arbeidstakere i staten, og sikrer at arbeidstakere skal få medbestemmelse på arbeidsplassen gjennom de tillitsvalgte.

Akademikerne ønsker å forenkle avtalen slik at den blir lettere å bruke tillitsvalgte i statlige virksomheter. 

Dagens hovedavtale løp ut i 2019, og er siden prolongert tre ganger. Akademikerne stat, LO Stat, Unio, YS og Kommunal- og moderniseringsdepartementet er enige om å ta opp igjen forhandlingene i desember neste år.