Nyheter

AFP-pensjonister kan tjene dobbelt så mye

Nå kan AFP-pensjonister tjene opptil 30.000 kroner i året uten å få avkortning i pensjonen. Det er klart etter at partene i kommunal sektor reviderte særavtalen på pensjon.
AFP-pensjonister kan tjene dobbelt så mye
11. november, 2021 – Oppdatert 11. november, 2021

Det er første gang beløpet heves siden 2002. Frem til nå har det vært 15 000 kroner.

Særavtalen om pensjon i kommunal sektor ble forhandlet 3.november og gjelder fra 1. januar 2022 til 31. desember 2023. 

Dette er de største endringene: 

Del II §7: «Det gjelder likevel et toleransebeløp på 30.000 kroner.» Dette betyr at beløpet AFP-pensjonister kan tjene, uten avkortning i pensjon, er økt til kr. 30000,-

Del I §10 – 2: «Ved ulønnet permisjon hvor arbeidstaker mottar pleiepenger betales likevel full premie i inntil 3 år». Endringen betyr at det skal betales full premie i inntil 3 år for arbeidstakere som har ulønnet permisjon og mottar pleiepenger.

For øvrige endringer se protokoll her.