Nyheter

Ber om forutsigbarhet for pressede kommuner

Akademikerne er opptatt av at kommunene må få dekket de økte utgiftene pandemien har skapt innenfor alle sektorer i kommunene.

Ber om forutsigbarhet for pressede kommuner
Leder i Akademikerne kommune, Tonje Leborg, møtte regjeringen sammen med KS og de andre hovedorganisasjonene på arbeidstakersiden.
27. januar, 2021 – Oppdatert 03. februar, 2021

Akademikerne, LO, YS, Unio og KS møtte tirsdag finansminister Jan Tore Sanner og kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup for å snakke om kommunenes pressede situasjon som følge av pandemien. 

Hovedorganisasjonene er bekymret for situasjonen i kommunene nesten ett år etter at pandemien var et faktum. 

- De ansatte skal ha en stor takk for å ha stått på. Særlig ansatte i helse- og skolesektoren har fått merke den unntakstilstanden vi har hatt og fremdeles har. Men vi må heller ikke glemme de mange ansatte som har måttet ty til hjemmekontoret, noe som vi vet har medført både fysiske og psykiske plager for flere ansatte, sa Tonje Leborg, leder i Akademikerne kommune, i møtet. 

Presset koronaøkonomi

I disse spesielle tider skal tjenestene for innbyggerne sikres samtidig som koronapandemien er svært krevende i mange kommuner. Akademikerne er opptatt av at kommunene kompenseres for de økte utgiftene pandemien har skapt. Situasjonen bidrar til et stort press, og særlig der kommuneøkonomien er presset fra før. 

- Det er derfor viktig at kompensasjonen til kommunene treffer målrettet og at den gir en reell kompensasjon for den økonomiske belastningen, sa Leborg. 

Krevende digital revolusjon 

Digitaliseringen har gått i ekspressfart som følge av pandemien det siste året. Det har lærerne merket spesielt. Det er store ulikheter rundt om i landet, og mange har måttet undervise digitalt i lengre perioder.

- Det krever opplæring og kompetanseheving for at tilbudet skal bli så likt som mulig over hele landet. Derfor er det viktig at rammebetingelsen for skolene er så forutsigbare som mulig. Samtidig krever undervisning på digitale flater mer av lærerne og det går med mye tid som ikke kompenseres.

Det er ikke bare lærere som har måttet bli med på en mer eller mindre ufrivillig digital revolusjon. Også mange andre kommuneansatte har jobbet på hjemmekontor. 

- Mange på hjemmekontor har ikke fått dekket sine reelle kostnader. Det gjelder i aller høyeste grad kommunalt ansatte, understreket Leborg.

En undersøkelse Respons Analyse har gjort for Akademikerne viser at 37% av kommunalt ansatte hverken får dekket utgifter til utstyr, telefon eller internett på hjemmekontoret. 

- Kompensasjonene til kommunene må ta høyde for at de ansatte må få dekket utgifter knyttet til å jobbe hjemmefra.

Haster med vaksiner til helsepersonell

- Situasjonen og nedstengningen av det sentrale Østlandet understreker at det haster å få vaksinert helsepersonell for å sikre helsetjenestene i kommunene.

Hittil har Folkehelseinstituttet sagt av 20 prosent av vaksinene skal gå til helsepersonell. Men med den begrensede tilgangen til vaksiner betyr det mange steder 1 – 3 doser. Kommunene har ikke hatt anledning til å selv endre prioriteringen etter lokale behov, for eksempel ved et stort utbrudd slik vi nå ser i Nordre Follo.

- Vi mener at det bør være en større lokal handlefrihet til å omdisponere vaksinedosene, sa Leborg.

I møte gav regjeringen kommunene og fylkeskommunene ros for jobben som er gjort under pandemien, og viste forståelse for at situasjonen for kommunene er presset. Samtidig forsikrer statsrådene at de har fullt fokus på kompensasjon for utgiftene.

LES OGSÅ: