- Vi må motivere de beste lærerne til å velge skolen

Etter årevis med svak lønnsutvikling krever Akademikerne at lektorene får et reelt lønnsløft i årets oppgjør.

- Vi må motivere de beste lærerne til å velge skolen
Oppstarten av årets lønnsoppgjør hos KS. Jan Olav Birkenhagen er Akademikernes forhandlingsleder i kommuneoppgjøret. Til venstre forhandlingsleder i LO Kommune, Mette Nord. FOTO: Ingvild Baltzersen Sund
11. april, 2019 – Oppdatert 23. april, 2019

Torsdag var det oppstart for lønnsoppgjøret i KS. Akademikerne krever en solid reallønnsvekst for lektorer, og at lønnsforhandlingene skjer lokalt på den enkelte arbeidsplass.

- Lektorene har hatt en svakere lønnsutvikling enn de andre yrkesgruppene i kommunene de siste årene, og dette jobber vi for å rette opp. Læreren er avgjørende for en god skole, og vi må gjøre det mer attraktivt å være lærer, sier Jan Olav Birkenhagen, leder for Akademikerne kommune.

Norsk skole mangler kvalifiserte lærere: Bare 53 prosent av matematikklærerne på yrkesfag har eksempelvis både formell fagkompetanse og høyere utdanning med pedagogikk. Rekruttering av kvalifiserte lærere er særlig vanskelig i yrkesfag, og i Nord-Norge.

- Lærere og lektorene må få forhandle lokalt for å sikre en lønn som motiverer de flinkeste folkene til å bli værende i, og å velge læreryrket. Lokale forhandlinger åpner også for å lønne etter den enkelte skoles behov. Er det vanskelig å rekruttere lærere innenfor et bestemt fag eller område, kan man da bruke lønn mer aktivt for sikre seg nødvendig kompetanse, sier Birkenhagen.

Pensjon er også et tema i årets forhandlinger.

- Akademikerne krever at kommunal tjenestepensjon forhandles i dette mellomoppgjøret. Det forutsettes at forhandlinger om pensjon holdes adskilt fra økonomien i lønnsoppgjøret, sier Birkenhagen.

Jan Olav Birkenhagen (til høyre) under oppstarten av årets lønnsoppgjør. Fra høyre: Mette Nord, LO kommune, KS forhandlingsleder Tor Arne Gangsø, Unios forhandlingsleder Steffen Handal og forhandlingsleder i YS Kommune, Lizzie Ruud Thorkildsen. FOTO: Ingvild Baltzersen Sund