Video

9 utfordringer Norge står overfor i 2024

Norge står overfor store samfunnsutfordringer som krever fagkunnskap på høyt nivå. I staten, kommunene og på sykehusene trenger vi høyt utdannede mer enn noensinne for å være #rustetforfremtiden. 

Fremover vil det komme flere videoer i sosiale medier som viser hvor viktige akademikere er for samfunnet, og for at vi skal være bedre rustet for fremtiden.
18. mars, 2024 – Oppdatert 24. april, 2024

Akademikerne er en hovedorganisasjon for de med masterutdanning eller mer. Vi verdsetter forskning, kunnskap og kompetanse.

Det er stort behov for våre medlemmer i samfunnet. En ny undersøkelse fra Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) viser at nesten 70 prosent av norske virksomheter vil ha behov for ansatte med mastergrad de neste fem årene. Behovet har økt fra 55 prosent i 2017. Våre medlemmer har den unike fagkunnskapen som trengs. 

Vi er opptatt av at det skal lønne seg å ta en mastergrad og derfor jobber vi hver dag for at våre medlemmers investeringer i utdanning også skal gi uttelling på lønnsslippen.

#rustetforfremtiden er en kampanje der vi ønsker å vise hvor viktig våre medlemmers kompetanse er for samfunnet nå og i fremtiden. 

Her er ni grunner til at vi trenger akademikere:

1. Vi må forhindre og forberede oss på nye pandemier

Visste du at flesteparten av sykdommene som utvikler seg til pandemier kommer fra dyr? Covid-19 lærte oss at vi må være forberedt på, men også hele tiden jobbe med å forhindre nye pandemier. Akkurat nå er det skjerpet beredskap i Norge på grunn av fugleinfluensa. Det betyr at veterinærene, kommuneoverlegene og Mattilsynet jobber med å hindre smittespredning.

2. Kvinner får et bedre rettsvern

Vold mot kvinner er et økende problem i samfunnet vårt. 1 av 4 drap i Norge er partnerrelatert, og de fleste ofrene er kvinner. Siden 2000 har 186 kvinner blitt drept av partner eller ekspartner. For at flere skal kunne dømmes til omvendt voldsalarm er vi avhengig av at politiet rustes opp med nok politiadvokater til å gjøre denne viktige jobben.

3. Stor mangel på cybersikkerhetseksperter

2023 var et år med massive digitale angrep, mot både private og offentlige virksomheter. Globalt anslår man å mangle 4 millioner cybersikkerhetseksperter. I Norge synes syv av ti statlige virksomheter og omtrent halvparten av kommunene og fylkeskommunene det er utfordrende å få tak IKT-personell med riktig spisskompetanse.

4. Medisinske fremskritt krever mer kunnskap

Akkurat nå bygges det to protonsentre for flere milliarder som skal gi oss en mer skånsom og presis kreftbehandling i Norge. For å gjøre medisinske fremskritt er vi avhengig av den spesialiserte kompetansen til våre fysikere, leger, teknologer og forskere.

5. Byggenæringen må bli grønnere

Globalt står byggenæringen for 40% av alle CO2-utslipp, og mange arkitekter er opptatt av å bevare bygg fremfor og rive. EU krever at spesielt byggenæringen må ta flere grønne valg. På Norges største byggeplass i regjeringskvartalet har man tatt flere sirkulærøkonomiske valg, blant annet skal tremateriale ikke kastes, men brukes til noe helt nytt som alle kan bruke.

6) Lærerkrise

Vi har et skolesystem som trenger et realt løft. De siste årene har antallet lektorstudenter i realfag falt med en tredjedel. Det er et stort problem for vi trenger realfagskunnskap for å løse klima, helse og teknologikriser i fremtiden. Elevene trenger faglig sterke lektorer som hjelper dem til å mestre fag på skolen og stille rustet for et arbeidsliv i endring.

7) Skoler sliter med høyt fravær etter pandemien

Fraværet i grunnskolen har skutt i været etter pandemien. Samfunnsøkonomer har regnet ut at denne utviklingen koster samfunnet flere milliarder. Dersom man tar tak i skolevegring tidlig, og satser på psykologer og samfunnsvitere som settes sammen i tverrfaglige fraværsteam så er det håp for at denne utviklingen kan snus.

8) Flere ekstreme værhendelser

Klimaendringene gjør at vi må være forberedt på mer flom, ras og vann på avveie i fremtiden. Det er anslått at det vil koste 500 milliarder kroner å ruste opp vann og avløp i norske kommuner de neste 15–20 årene. Akademikere i hele Norge jobber med smarte løsninger for å være forberedt på fremtiden.

9) Vi må hjelpe flere eldre

I 2040 vil antall innbyggere over 80 år dobles. For å ta vare på dem på en ordentlig måte er vi avhengige av at helse- og tannlegetjenestene finner bedre måter å samarbeide på. Dette gjelder også tannlegene våre.