Medlemstall 2022

Stat:
34 454
Kommune:
23 494
Spekter Helse:
25 406
Næringsdrivende:
15 858
Privat:
83 259
Student:
33 158
Totalt: 243 293

Medlemsforening:

Arkitektenes fagforbund

5 477

Stat

196

Kommune

632

Spekter helse

6

Privat

3 150

Næringsdrivende

339

Student

694

Kvinner/menn

3 387/2 090

Den norske legeforening

38 417

Stat

1 877

Kommune

2 999

Spekter helse

17 558

Privat

1 383

Næringsdrivende

7 383

Student

4 782

Kvinner/menn

19 943/18 474

Den norske tannlegeforening

6 962

Stat

367

Kommune

1 358

Spekter helse

67

Privat

21

Næringsdrivende

3 575

Student

607

Kvinner/menn

4 012/2 950

Den norske veterinærforening

3 577

Stat

591

Kommune

18

Spekter helse

6

Privat

987

Næringsdrivende

861

Student

740

Kvinner/menn

2 638/939

Econa

27 280

Stat

2 424

Kommune

1 232

Spekter helse

383

Privat

10 793

Næringsdrivende

81

Student

3 845

Kvinner/menn

10 902/16 378

Juristforbundet

21 251

Stat

8 079

Kommune

1 917

Spekter helse

185

Privat

5 143

Næringsdrivende

1 061

Student

2 512

Kvinner/menn

12 800/8 451

Krigsskoleutdannede offiserers landsforening

1 668

Stat

1 140

Kommune

6

Spekter helse

0

Privat

20

Næringsdrivende

0

Student

15

Kvinner/menn

313/1 355

Naturviterne

6 973

Stat

1 507

Kommune

1 565

Spekter helse

44

Privat

1 603

Næringsdrivende

123

Student

763

Kvinner/menn

3 424/3 549

Norsk Lektorlag

8 441

Stat

266

Kommune

4 458

Spekter helse

18

Privat

644

Næringsdrivende

4

Student

2 224

Kvinner/menn

5 097/3 344

Norsk psykologforening

10 630

Stat

794

Kommune

993

Spekter helse

4 760

Privat

1 252

Næringsdrivende

1 679

Student

1 407

Kvinner/menn

7 724/2 906

Samfunnsviterne

16 379

Stat

6 620

Kommune

3 887

Spekter helse

734

Privat

3 122

Næringsdrivende

59

Student

873

Kvinner/menn

11 145/5 234

Samfunnsøkonomene

3 009

Stat

1 183

Kommune

198

Spekter helse

44

Privat

768

Næringsdrivende

9

Student

611

Kvinner/menn

1 281/1 728

Tekna

93 229

Stat

9 410

Kommune

4 231

Spekter helse

1 601

Privat

54 373

Næringsdrivende

684

Student

14 085

Kvinner/menn

29 730/63 499

I stat og kommune forhandler Akademikerne også for:

NITO, Den norske jordmorforening og Norges Farmaceutiske forening

Stat:
Kommune:

NITO

Stat:
5 451
Kommune:
7 556

Den norske jordmorforening

Stat:
0
Kommune:
469

Norges Farmaceutiske forening

Stat:
253
Kommune:
19

Totalt tilsluttet Akademikerne (medlemsforeninger og samarbeidende organisasjoner)

Stat:
40 158
Kommune:
31 538