Medlemstall 2023

Stat:
36 041
Kommune:
30 638
Spekter Helse:
26 166
Næringsdrivende:
20 554
Privat:
95 790
Student:
34 922
Totalt: 255 006

Medlemsforening:

Arkitektenes fagforbund

5 753

Stat

209

Kommune

666

Spekter helse

7

Privat

3 379

Næringsdrivende

352

Student

710

Kvinner/menn

3 568/2 185

Den norske legeforening

39 502

Stat

1 891

Kommune

3 433

Spekter helse

17 978

Privat

1 468

Næringsdrivende

6 255

Student

4 933

Kvinner/menn

20 755/18 747

Den norske tannlegeforening

7 121

Stat

378

Kommune

1 374

Spekter helse

67

Privat

19

Næringsdrivende

3 614

Student

694

Kvinner/menn

4 193/2 928

Den norske veterinærforening

3 673

Stat

579

Kommune

5

Spekter helse

4

Privat

811

Næringsdrivende

785

Student

754

Kvinner/menn

2 735/938

Econa

28 528

Stat

2 660

Kommune

1 337

Spekter helse

389

Privat

18 386

Næringsdrivende

71

Student

3 934

Kvinner/menn

11 379/17 149

Juristforbundet

22 007

Stat

8 312

Kommune

8 031

Spekter helse

190

Privat

5 340

Næringsdrivende

7 033

Student

2 760

Kvinner/menn

13 428/8 579

Krigsskoleutdannede offiserers landsforening

1 745

Stat

1 174

Kommune

6

Spekter helse

0

Privat

21

Næringsdrivende

0

Student

53

Kvinner/menn

334/1 411

Naturviterne

7 252

Stat

1 524

Kommune

1 567

Spekter helse

20

Privat

1 649

Næringsdrivende

124

Student

886

Kvinner/menn

3 620/3 632

Norsk Lektorlag

8 449

Stat

285

Kommune

4 613

Spekter helse

20

Privat

597

Næringsdrivende

9

Student

2 112

Kvinner/menn

5 097/3 352

Norsk psykologforening

10 939

Stat

819

Kommune

1 037

Spekter helse

4 980

Privat

1 327

Næringsdrivende

1 458

Student

1 371

Kvinner/menn

7 969/2 970

Samfunnsviterne

17 360

Stat

7 010

Kommune

4 057

Spekter helse

770

Privat

3 444

Næringsdrivende

70

Student

1 083

Kvinner/menn

11 891/5 469

Samfunnsøkonomene

3 246

Stat

1 191

Kommune

217

Spekter helse

47

Privat

813

Næringsdrivende

11

Student

754

Kvinner/menn

1 399/1 847

Tekna

99 431

Stat

10 009

Kommune

4 295

Spekter helse

1 694

Privat

58 536

Næringsdrivende

772

Student

14 878

Kvinner/menn

32 210/67 221

I stat og kommune forhandler Akademikerne også for:

NITO, Den norske jordmorforening og Norges Farmaceutiske forening

Stat:
Kommune:

NITO

Stat:
5 618
Kommune:
7 579

Den norske jordmorforening

Stat:
0
Kommune:
475

Norges Farmaceutiske forening

Stat:
234
Kommune:
19

Totalt tilsluttet Akademikerne (medlemsforeninger og samarbeidende organisasjoner)

Stat:
41 893
Kommune:
38 711