Akademikerprisen

Siden 2008 har Akademikerne delt ut Akademikerprisen til personer som har utmerket seg med sin forskning og kunnskapsformidling.
Anne Sverdrup-Thygeson. Foto: Celina Øier

Vinner av Akademikerprisen 2023: Anne Sverdrup-Thygeson

Professor i bevaringsbiologi ved NMBU

– Prisvinneren er en sjelden akademiker som utmerker seg både med en omfattende forskning og vitenskapelig produksjon, og en bred formidling i samfunnet. Hun har i Norge tatt rollen som en sentral formidler av hvordan artsmangfold og bærekraft henger sammen, sier juryleder for Akademikerprisen Jan Inge Eidem. 

Les mer om juryens begrunnelse her. 

Tidligere vinnere av Akademikerprisen:

 • 2022: Andreas Wahl, fysiker og programleder 
 • 2021: Line Vold og Espen Rostrup Nakstad, avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet og assisterende helsedirektør i Helsedirektoratet
 • 2020: Hans Petter Graver, professor i juss ved Universitetet i Oslo
 • 2019: Thomas Hylland Eriksen, professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo
 • 2018: Nora Sveaass, psykolog og professor ved Universitetet i Oslo.
 • 2017: Marie Moe, doktorgrad i informasjonssikkerhet, NTNU og SINTEF.
 • 2016: Dag Berild, overlege ved Ullevål sykehus og er professor i infeksjonssykdommer.
 • 2015: Anine Kierulf, postdoktor, Norsk senter for menneskerettigheter. 
 • 2014: Tiril Willumsen, professor ved det odontologiske fakultet, UiO. 
 • 2013: Alexander Cappelen, professor i økonomi ved NHH. 
 • 2012: Sissel Rogne, direktør i Bioteknologinemnda og professor II ved Institutt for samfunnsmedisinske fag, UiB og ved Institutt for naturforvaltning, UMB.
 • 2011: Kalle Moene, professor i samfunnsøkonomi ved UiO.
 • 2010: Dag O. Hessen, professor i biologi ved UiO.
 • 2009: Jørgen Randers, professor i klimastrategi ved BI.
 • 2008: Reidun Førde, professor i medisinsk etikk ved UiO.

Akademikerprisen deles ut årlig i forbindelse med Akademikernes høstkonferanse, og har etablert seg som en viktig og synlig pris i norsk offentlighet. Akademikernes medlemsforeninger nominerer kandidatene, og en jury bestående av fire representanter fra foreningene kårer vinneren. Prisen består av en pengesum på kr. 150 000 og en skulptur av Nico Widerberg. Fra 2023 økes pengesummen til kr. 200 000.