Akademikerprisen

Siden 2008 har Akademikerne delt ut Akademikerprisen til personer som har utmerket seg med sin forskning og kunnskapsformidling.
Andreas Wahl. Foto: Jo Vincent Engebretsen /​Besøkssenter nasjonalpark Nordland

Vinner av Akademikerprisen 2022: Andreas Wahl

Fysiker og programleder

– Fysikeren og pedagogen har over flere år drevet vitenskapsformidling som engasjerer og opplyser og som hjelper oss å skille mellom sant og usant. Vitenskapsformidlingen er viktig i en tid der vi blir overøst med påstander og informasjon fra mange hold. For dette tildeles han Akademikerprisen 2022, sier juryleder Merete Nilsson.

Les mer om juryens begrunnelse her. 

Tidligere vinnere av Akademikerprisen:

 • 2021: Line Vold og Espen Rostrup Nakstad, avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet og assisterende helsedirektør i Helsedirektoratet
 • 2020: Hans Petter Graver, professor i juss ved Universitetet i Oslo
 • 2019: Thomas Hylland Eriksen, professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo
 • 2018: Nora Sveaass, psykolog og professor ved Universitetet i Oslo.
 • 2017: Marie Moe, doktorgrad i informasjonssikkerhet, NTNU og SINTEF.
 • 2016: Dag Berild, overlege ved Ullevål sykehus og er professor i infeksjonssykdommer.
 • 2015: Anine Kierulf, postdoktor, Norsk senter for menneskerettigheter. 
 • 2014: Tiril Willumsen, professor ved det odontologiske fakultet, UiO. 
 • 2013: Alexander Cappelen, professor i økonomi ved NHH. 
 • 2012: Sissel Rogne, direktør i Bioteknologinemnda og professor II ved Institutt for samfunnsmedisinske fag, UiB og ved Institutt for naturforvaltning, UMB.
 • 2011: Kalle Moene, professor i samfunnsøkonomi ved UiO.
 • 2010: Dag O. Hessen, professor i biologi ved UiO.
 • 2009: Jørgen Randers, professor i klimastrategi ved BI.
 • 2008: Reidun Førde, professor i medisinsk etikk ved UiO.

Akademikerprisen deles ut årlig i forbindelse med Akademikernes høstkonferanse, og har etablert seg som en viktig og synlig pris i norsk offentlighet. Akademikernes medlemsforeninger nominerer kandidatene, og en jury bestående av fire representanter fra foreningene kårer vinneren. Prisen består av en pengesum på kr. 150 000 og en skulptur av Nico Widerberg. Fra 2023 økes pengesummen til kr. 200 000.