Rapporter

Alle rapporter

Fremtidig lønns- og forhandlingssystem i statenLønns- og arbeidsvilkår ved tjeneste i utlandet

Oversikt og retningslinjer for lønns- og arbeidsvilkår ved tjeneste i utlandet, utarbeidet på grunnlag av forslag fra partssammensatt arbeidsgruppe.

Eksterne lenker

Lønnsdannelsen og utfordringer for norsk økonomi (Holden III 2013)