• Akademikerne stat gjennomfører årlige forhandlinger med staten på vegne av rundt 42 500 medlemmer. Våre medlemmer forhandler lønn på den enkelte arbeidsplass gjennom lokale, kollektive forhandlinger. Den økonomiske rammen for tariffoppgjørene forhandles sentralt. 
  • Lokale forhandlinger innebærer at arbeidsgiver og tillitsvalgte på arbeidsplassen forhandler om fordeling av hele lønnspotten. De kan bli enige om individuelle lønnstillegg til enkeltansatte, generelle tillegg til alle eller til grupper av ansatte.
  • Staten er avhengig av å kunne rekruttere og beholde god og riktig kompetanse for å skape solide kompetansemiljøer og levere gode tjenester i hele landet. Da må de ulike statlige virksomhetene kunne bruke lønn som et personalpolitisk virkemiddel. 

Les mer om hva avtalen i staten betyr for Akademikernes medlemmer!

Forhandlingsledelse

Kari Tønnessen Nordli

Kari Tønnessen Nordli

Christer Wiik Aram

Christer Wiik Aram