Pensjon

Pensjon må stå i forhold til lønn på alle inntektsnivåer, lang utdanning skal belønnes — og det skal lønne seg å stå lenge i arbeid.

Rapporter

Alle rapporter

En ny offentlig tjenestepensjon? Eksempelberegninger for Akademikerne.