Generelle tillegg

 • Prisstigning
 • Generelt nivå i virksomheten

Gruppetillegg

 • Justering
 • Interne og eksterne relasjoner

Personbaserte kriterier

 • Flink til å få jobben unna
 • Initiativ og kreativitet
 • Omstillingsevne
 • Gode arbeidsresultater
 • Gode lederegenskaper
 • Holde tidsfrister
 • Flink til å kommunisere/​samarbeide
 • Flink til å holde budsjettmål
 • Gode sosiale egenskaper
 • Faglig dyktig

Stillingsbaserte kriterier

 • Utdannning
 • Ansiennitet/​tjenestetid
 • Spesielle arbeidsoppgaver
 • Stor arbeidsbelastning
 • Budsjettansvar
 • Personalansvar
 • Lederansvar
 • Selvstendighet i arbeidssituasjonen
 • sosial og fysisk risiko

Markedsbaserte kriterier

 • Stilling med stor opplæringskostnad
 • Stilling med høy turnover
 • Stillinger med stor etterspørsel i arbeidsmarkedet
 • Stillinger som er bedre avlønnet i arbeidsmarkedet