Desentraliserte forhandlinger

Akademikerne ‑Ks anbefalinger ved desentraliserte kap. 5‑forhandlinger lavere enn på sentralt kommunenivå/​fylkeskommunenivå.

Akademikerne Kommune anbefaler medlemsforeningenes lokale tillitsvalgte å akseptere at lønnsforhandlinger med hjemmel i HTA kap. 5, pkt 5.2 kan føres på et lavere administrativt nivå enn kommunen/​fylkeskommunen sentralt, dersom arbeidsgiver legger opp til en forsvarlig metode for reelle forhandlinger. Dette vil måtte medføre at det gis reelle fullmakter med ansvar for å gjennomføre forhandlingene fullt ut, med ansvar også for lønnsoppgjørets økonomi som følge av forhandlingsresultatet og for gjennomføringen av eventuelt tvistebehandling.