• Akademikerne kommune jobber for interessene til over 27 000 medlemmer ansatt i kommuner, fylkeskommuner og kommunale virksomheter i KS-området. Vi gjennomfører forhandlinger med KS og Samfunnsbedriftene om sentrale arbeidslivsspørsmål som arbeidstid, overtidsgodtgjøring og pensjonsrettigheter.
  • Akademikernes medlemmer i kommunesektoren har lokale, kollektive lønnsforhandlingene i den enkelte kommune, fylkeskommune og kommunale virksomhet — med unntak av lektorene, som Akademikerne forhandler for sentralt. Lokale forhandlinger er nødvendig for å sikre høy kompetanse og gode tjenester i kommunene. 
  • Akademikerne jobber for at også lektorene skal få forhandle lønnen sin lokalt. Erfaringene etter flere år med lokale forhandlinger er at våre medlemmer har fått en bedre lønnsutvikling etter at forhandlingene ble flyttet til den enkelte virksomhet. Kommunene må ha mulighet til å bruke lønnssystemet for å rekruttere og beholde høy kompetanse i skolen.