Næringsdrivende

Norge har behov for at flere tar sjansen på å starte for seg selv, for å utvikle et innovativt og skapende næringsliv.
  • Akademikerne Næringsdrivende er et samarbeidsutvalg på tvers av de ulike Akademikerne-foreningene.
  • Utvalget jobber politisk for å forbedre rammevilkår for selvstendig næringsdrivende, frilansere og gründere — med særlig vekt på kontraktsforhold, arbeidsmiljø, pensjon, skatt, regnskap og etterutdanning.

Utvalgsledelse

Per Christian Opsahl

Per Christian Opsahl

Terje Fredriksen

Terje Fredriksen