Arrangementer

Webinar: Sosiale rettigheter for næringsdrivende

Akademikerne inviterer deg som selvstendig næringsdrivende til gratis webinar med advokat Gorm Are Grammeltvedt. Formålet med webinaret er å gi deltakerne innsikt i hvilke sosiale rettigheter næringsdrivende har.
Tid:
14. feb. 18:00 - 19:00
Påmeldingsfrist:
14. feb.
Sted:
Webinar
Webinar: Sosiale rettigheter for næringsdrivende

Vi vil blant annet gjennomgå 

  • hva det er viktig å være oppmerksom på når man etablerer seg som selvstendig næringsdrivende
  • hvilke regler som gjelder for rett til sosiale rettigheter som sykepenger, yrkesskadetrygd, dagpenger og pensjon
  • hvordan organisasjonsformen påvirker næringsdrivendes sosiale rettigheter

Om kursholderen

Gorm Are Grammeltvedt er privatpraktiserende advokat med bred erfaring som jurist og leder i offentlig forvaltning innen en rekke rettsområder som helserett, pasientskade- og erstatningsrett, trygderett, sosialrett, barnerett og forvaltningsrett. Grammeltvedt har blant annet erfaring som nestleder i Trygderetten, avdelingsdirektør for juridisk avdeling i Norsk pasientskadeerstatning, juridisk fagsjef ved Diakonhjemmet sykehus, spesialrådgiver i Den norske legeforening, avdelingsdirektør i Statens helsetilsyn, underdirektør hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus.