Arrangementer

Videregående omstillingskurs for tillitsvalgte i staten 2022- KURSET ER FULLTEGNET

Mange statlige virksomheter er i omstilling og Akademikerne ruster tillitsvalgte til å bidra i prosessene på arbeidsplassene. Vi inviterer deg til et videregående omstillingskurs, hvor formålet er å skape en møteplass for nettverksbygging, og for å utvide kunnskapen det er behov for i omstillinger som skjer i statlig sektor
Tid:
24. nov. – 25. nov.
Påmeldingsfrist:
27. okt.
Sted:
Trondheim, hotell Britannia
Videregående omstillingskurs for tillitsvalgte i staten 2022- KURSET ER FULLTEGNET

Programmet er ikke helt klart, men rammen vil bli omtrent slik:

Torsdag 24. november
1100 – 1130 — Åpning og innledning v/​Morten Skaarer

1130 – 1300 — Arbeidsgivers behov for organisasjonsutvikling v/​Thorbjørn Thoresen, direktør Forsvarsbygg og medlem av Arbeidsgiverrådet i staten

1315 – 1400 – Lunsj

1400 – 1700 – Arbeidsmiljø i omstillingsprosesser v/​førsteamanuensis Mads Nordmo Arnestad, Handelshøyskolen BI

1730−19.00 — Sosial aktivitet

2000 — Middag på hotellet i Jonathan Grill

Fredag 25. november

0900 – 1130 — Kommunikasjon og påvirkning v/​Roar Thun Wægger, advokat/​fasilitator

«Hvordan sikre gjennomslag, slik at du ivaretar interessen til medlemmene dine på best mulig måte?»

1130 – 1230 — Lunsj

1300 – 1400 — Kommunikasjon og påvirkning v/​Roar Thun Wægger — fortsettelse

1400 – 1430 — Avslutning

1430 — Avreise med felles buss til Værnes