Arrangementer

Videregående omstillingskurs for statlige tillitsvalgte- kurset er fulltegnet- venteliste er opprettet

Vi inviterer deg til et videregående omstillingskurs, hvor formålet er å skape en møteplass for nettverksbygging, og for å utvide kunnskapen det er behov for i omstillinger som skjer i statlig sektor.
Tid:
28. feb. – 01. mar.
Påmeldingsfrist:
05. feb.
Sted:
Stockholm
Videregående omstillingskurs for statlige tillitsvalgte- kurset er fulltegnet- venteliste er opprettet

Programmet vil ta for seg følgende temaer:

Arbeidsmiljøet i omstillingsprosesser 

v/​Mads Nordmo Arnestad, psykolog, forsker og førsteamanuensis på BI Campus Bergen.

Et viktig mål med de fleste omstillingsprosesser er å øke organisasjonens evne til å løse sitt oppdrag sammen. For å oppnå effektivitet i organisasjoner, er man avhengig av medarbeidere som samarbeider og hjelper hverandre. Hjelpen kan komme i forskjellige former, som problemløsning, kunnskapsdeling og sosial,- og emosjonell støtte. Mads Arnestads bidrag på kurset vil handle om hvordan hjelpeatferd og samskaping kan kultiveres, slik at verdier blir skapt, kunnskap blir delt, og menneskeliv forbedret.


Retorikk og kommunikasjon for tillitsvalgte

v/​Kjell Terje Ringdal, Retoriker, ekspertkommentator i norske medier og associate professor på Kristiania

Denne fagdagen handler om å formidle klare budskap på en tydelig måte, om å forstå ditt publikum- og jobbe systematisk med å finne gode og effektive ord som får ditt budskap til å fly effektivt. Du skal lære hvordan du jobber systematisk med å finne belegg/​bevis for dine påstander. Du skal dessuten få trene og lære hvordan kroppen din og stemmen er med på å flytte dine tanker og ord. Og, ikke minst i disse politiske krisetider; hva ER egentlig troverdighet? Hvordan kan vi analysere vår egen — og andres — troverdighet ved hjelp av retorikken. Se fram til en fullspekket dag med ny innsikt, ny læring og gled deg til hvordan kunnskapene kan gjøre deg enda bedre. Enda mer overbevisende.


Norsk-svenske relasjoner og felles interesser v/​Tale Kandal, ministerråd ved Norges ambassade til Sverige

Det vil bli rom for diskusjoner og erfaringsutveksling.