Arrangementer

Pensjon til ansatte med særaldersgrenser — digitalt kurs

Kurset tar sikte på å gi en innføring i nye regler for pensjon til ansatte med særaldersgrenser født i 1963 eller senere.
Tid:
27. okt. 10:00 - 12:00
Påmeldingsfrist:
26. okt.
Pensjon til ansatte med særaldersgrenser - digitalt kurs

«Akademikerne og de øvrige partene på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden ble som kjent enige med regjeringen om pensjonsregler for ansatte med særaldersgrenser født 1963 og senere. 

Nye pensjonsregler skal støtte opp under arbeidslinja, og at flere arbeidstakere står lenger i jobb. 

Akademikerne ønsker å bidra til en god forståelse av hva disse nye reglene innebærer for arbeidstakerne, og inviterer rådgivere i foreningene, tillitsvalgte og medlemmer til å følge et digitalt kurs om de nye reglene. 

De som melder seg på det digitale kurset, vil motta en lenke til sendingen kort tid i forkant av kurset.