Arrangementer

Grunnkurs i omstilling — Brussel- KURSET ER FULLTEGNET, ta kontakt hvis du ønsker ventelisteplass

Mange statlige virksomheter er i omstilling og Akademikerne ruster tillitsvalgte til å bidra i prosessene på arbeidsplassene.
Tid:
20. mar. 08:00 – 22. mar. 17:00
Påmeldingsfrist:
03. feb.
Sted:
Radisson Collection Hotel, Grand Place
Grunnkurs i omstilling - Brussel- KURSET ER FULLTEGNET, ta kontakt hvis du ønsker ventelisteplass

Programmet er ikke klart ennå men omstillingskurset inneholder juridiske temaer (omstillingsprosesser i et juridisk perspektiv), erfaringer fra omstillingsprosesser, utviklinger og trender i europeisk arbeidsliv, arbeidsmiljø og HMS, samt virkemidler ved omstilling. I tillegg forsøker vi få til et foredrag om den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa og mulige konsekvenser for Norge.
Det vil bli et sosialt program også hvor formålet er å skape en møteplass for nettverksbygging.

Hotell: Hotel in Grand Place, Brussels | Radisson Collection (radis​son​ho​tels​.com)

Fly: SK4743 Oslo 20.03 kl.08:45 – 10:50 SN2283 Brussels 22.03 kl.15:10 ‑17:10

  • Kursinnholdet dekker sentrale områder som berører tillitsvalgte i en omstillingsprosess. Reise og opphold dekkes av OU-midler.
  • Tillitsvalgte har krav på fri for å delta på kurset jfr. Hovedavtalens bestemmelser for tjenestefri for tillitsvalgte
  • Akademikerne dekker fly, hotell og evt tilknytningsreiser.

For spørsmål kontakt Tone Cecilie Johannessen på: tcj@​akademikerne.​no eller 91827708