Arrangementer

Frokostseminar om rådgivernæringen i lys av nye innleieregler

Akademikerne inviterer til seminar om de nye innleiereglene - der vi presenterer en ny rapport utført av Menon Economics.
Tid:
06. jun. 08:30 - 10:30
Påmeldingsfrist:
01. jun.
Sted:
Høyres Hus, Stortingsgaten 20
Frokostseminar om rådgivernæringen i lys av nye innleieregler

Norge har en stor rådgivernæring der det jobber mange akademikere som er stolte av konsulentyrket. Konsulenter fra små og store virksomheter i en rekke bransjer bidrar med viktig spisskompetanse som er nødvendig for omstilling og vekst både i offentlig og privat sektor. Oppdragene er organisert på ulike måter — fra «outsourcing»/entreprise til innleie av arbeidskraft. Måten oppdrag er organisert på varierer og tilpasses ulike behov.

De nye reglene om innleie og skillet mellom entreprise/​innleie i arbeidsmiljøloven har aktualisert debatten rundt forholdene i denne næringen. Endringene i innleiereglene har i stor grad vært begrunnet i ugreie arbeidsforhold i andre næringer — eksempelvis byggenæringen. Rådgivernæringen og konsulentyrket er derimot preget av gode arbeidsforhold og sterke fagmiljøer. For arbeidskraften i rådgivernæringen er det å jobbe som innleid forbundet med mer trygghet, bedre fagmiljø og høyere inntekt enn alternativene. Stortingets innstramming i innleieadgangen kan virke negativt for denne gruppen. Det å bli midlertidig ansatt hos en innleier er mindre attraktivt enn fast ansettelse i et konsulentselskap. 

For å etablere mer kunnskap om denne næringen har Akademikerne engasjert Menon Economics til å gjennomføre en analyse av hvordan oppdragsorganiseringen og arbeidsforholdene i rådgivernæringen fortoner seg. 

Akademikernes leder Lise Lyngsnes Randeberg innleder og ønsker velkommen. Etter presentasjonen fra Erland Skogli i Menon Economics følger kommentarer fra Trine Lise Sundnes (Ap), Henrik Asheim (H), Abelias administrerende direktør Øystein Eriksen Søreide og Nina Riibe administrerende direktør Econa, med påfølgende samtale. 

Du er hjertelig velkommen til dette arrangementet som finner sted på Høyres Hus i Stortingsgaten 20, i møterommet Emil Stang. Det blir enkel frokostservering fra klokken 08.30.