Arrangementer

Inntektspolitisk konferanse: Usikre tider — Slår den norske modellen sprekker?

Akademikerne inviterer til den årlige inntektspolitiske konferansen i forkant av «vårens vakreste eventyr». I år danner uro i verden og usikkerhet i økonomien bakteppet for lønnsoppgjøret.
Tid:
07. mar. 08:00 - 11:00
Påmeldingsfrist:
06. mar.
Sted:
Hotel Bristol, Oslo
Inntektspolitisk konferanse: Usikre tider - Slår den norske modellen sprekker?

Det er knyttet stor spenning til tallene Teknisk beregningsutvalg (TBU) legger frem før inntektsoppgjørene. Det er ventet at de også i år skaper stor debatt. Leder i TBU og SSB-direktør Geir Axelsen gir oss en innsiktsfull gjennomgang av tallene i starten av konferansen. 

Deretter spør vi økonom og forsker Ådne Cappelen «Står frontfagsmodellen for fall?» I år er igjen modellen et brennaktuelt tema sammen med den økonomiske situasjonen, også i forbindelse med det regjeringsoppnevnte utvalget som skal levere sin rapport innen utgangen av 2023. 

De siste årene har flere steiker blitt avsluttet med tvungen lønnsnemnd. Det har ført til kritikk og diskusjoner. Tvisteløsningen er uten tvil omstridt, men hva er egentlig alternativene? Kristin Alsos fra Fafo skal gi oss noe å tygge på. 

Akademikernes inntektspolitiske konferanse er en årlig tradisjon. Målet er å sette sentrale temaer for tariffoppgjøret og aktuelle arbeidslivstemaer på dagsorden. Rundt 300 fra Akademikernes medlemsforeninger og samarbeidsforeninger, arbeidslivets hovedorganisasjoner, myndigheter og andre interesserte deltar på konferansen hvert år.

Vi starter med frokostservering fra kl 8.00, programmet begynner kl 08:30.

Konferansen blir også strømmet.

Program:

08.00 – 08.30 Kaffe, frokost og mingling

08.30 – 08.35 Velkommen

08.35- 08.40 Innledning v/​Lise Lyngsnes Randeberg leder Akademikerne

Økonomiske utsikter og den norske modellen


08.40– 09.00 Lønnsoppgjørene og den økonomiske situasjonen — et ekstrakt av TBU sin foreløpige rapport v/​Geir Axelsen, leder Teknisk beregningsutvalg og SSB-direktør

09.00 – 09.15 Står frontfagsmodellen for fall? Ådne Cappelen, SSB

09.15 – 09.45 Innledning fra og samtaler med Akademikernes forhandlingsledere og Akademikernes forhandlingsparter
Kari T. Nordli, Akademikerne stat Tonje Leborg, Akademikerne kommune Hege Mygland, KS Anne Turid Wikdahl, Spekter Gisle Norheim, Personaldirektør i staten

09.45 – 10.00 Pause

Streik og bruk av tvungen lønnsnemnd


10.15 – 10.45 Tvungen lønnsnemnd – hva er alternativene? Kristin Alsos, Fafo

10.45 – 11.00 Kommentarer og diskusjon Hege Mygland, KS Kari Tangen, Norsk Sykepleierforbund Nina Sverdrup Svendsen, Akademikerne

11.00 Konferanseslutt — fortsatt god arbeidsdag!