Arrangementer

Den norske supermodellen – eldes den godt?

Velkommen til Akademikernes inntektspolitiske konferanse. Meld deg på her.
Tid:
10. feb. 08:30 - 11:30
Påmeldingsfrist:
01. feb.
Sted:
Hotel Bristol
Den norske supermodellen – eldes den godt?

Hvert år arrangerer Akademikerne sin inntektspolitiske konferanse. Målet med konferansen er å sette sentrale temaer for tariffoppgjøret og aktuelle arbeidslivstemaer på dagsorden. Årlig deltar rundt 300 påmeldte fra Akademikernes medlemsforeninger og samarbeidsforeninger, arbeidslivets hovedorganisasjoner, myndigheter og andre interesserte på konferansen.

På årets konferanse vier vi frontfaget stor plass. Oppslutningen om modellen er fortsatt sterk – men den vekker i økende grad debatt og frustrasjon i offentlig sektor. Tvangstrøye, diktat og sviktende legitimitet er blant ordene som er blitt brukt i den offentlige debatten. Truer praktiseringen av frontfaget rekrutteringen til sykehusene, klasserommene og Nav-kontorene? Er det et problem når lønnsoppgjøret i privat sektor lander høyere enn frontfagsrammen? Og hva gjør vi for å sikre oppslutningen om frontfaget i årene fremover? 

På konferansen vil vi også få høre mer om den varslede tillitsreformen i offentlig sektor, der regjeringen har som mål å finne nye løsninger som innebærer mer tillit og involvering av de ansatte. I tillegg skal vi snakke om fremtidens arbeidsliv, med utgangspunkt i Fougnerutvalgets arbeid om hvordan vi best bør organisere arbeidslivet fremover.

Årets konferanse ledes av Thea Olsen, forbrukerøkonom i Danske Bank og tidligere programleder i TV2. 

Konferansen er åpen for alle og deltakelse er gratis. Det er frokost og mingling fra klokken 8:30, programmet starter klokken 9:00. Den vil også bli streamet.

Program:

Velkommen

Lise Lyngsnes Randeberg, konstituert leder Akademikerne


Trygghet og tillit i fremtidens arbeidsliv


Mer tillit gir bedre tjenester – regjeringens tillitsreform

Gunn Karin Gjul, statssekretær Kommunal- og distriktsdepartementet

Hvordan skal vi regulere arbeidslivet for å sikre trygghet for alle?

Jan Fougner, leder for Fougner-utvalget (utgår grunnet sykdom)


Frontfaget – rigide regneøvelser eller frie forhandlinger?


Frontfaget i et nøtteskall

Geir Axelsen, leder Teknisk beregningsutvalg og SSB-direktør


'Offentlige oppgjør iført tvangstrøye

Kari T. Nordli, forhandlingsleder Akademikerne stat

Tonje Leborg, forhandlingsleder Akademikerne kommune

Rune Frøyland, forhandlingsleder Akademikerne helse


Fra arbeidsgivers ståsted

Tor Arne Gangsø, direktør for arbeidsliv i KS 


Med privat sektors briller

Stein Lier Hansen, adm. direktør Norsk Industri/​NHO

Trude Tinnlund, LO-sekretær


Hvordan sikrer vi frontfagets legitimitet?

Samtale