Mottaker: x
Tema: Nærings- og innovasjonspolitikk ,
Dato for vårt høringssvar: 12. april, 2023

NOU 2022: 20 Et helhetlig skattesystem

Les Akademikernes høringssvar.